Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Non-state "green kindergarten" in Bródno - a creative way of raising children

Radosław Piotr Klimek

Abstract

The subject of the diploma thesis is the project of a private "Green Kindergarten" located in the former PGR Bródno in Warsaw’s district Targówek. The "Green Kindergarten" concept implements a preschool education program which through outdoor activities and communing with nature and animals, supports the intellectual and behavioral development of children. The designed kindergarten facility fulfills its role in the area through the form and its finish, it supports the process of education and development of children and is safe for its users. It stimulates the cognitive process and creatively awakens the imagination of children. Meeting the assumptions of the design, the building and its form are the part of the green nature of the area, emphasizing its ecological and natural values. This type of solution gave the opportunity to create a functional green roof and an interesting and original form of the building, which stimulates the imagination and invites you to explore its recesses. The development of the kindergarten area and the location of the building designates some zones: entrance, representation, education and recreation ones. In addition, the profiled flat roof allows the use of fully available space and increases the biologically active area. The whole area of the plot is available to users, the paths are marked out by curbs dug into the ground and the grass which is mown in the right way. This design method suggests, not restricts. The low form of the building is in harmony with the surrounding’s not high buildings and so-called the fifth elevation, which is visible from high-rise residential buildings, blends the building into the surrounding and does not dominate the local landscape. The building itself and its interiors open to the internal "green" courtyard serving education through play.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Piotr Klimek (FA) Radosław Piotr Klimek,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Niepaństwowe „zielone przedszkole" na Bródnie - kreatywny sposob wychowywania dzieci
Supervisor
Piotr Kudelski (FA/DDTA) Piotr Kudelski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1926/L
Reviewers
Piotr Kudelski (FA/DDTA) Piotr Kudelski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA) Małgorzata Nowak-Janicka (FA/DAUD) Małgorzata Nowak-Janicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Przedszkole
Keywords in English
Kindergarten
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt niepublicznego „Zielonego Przedszkola” zlokalizowanego na terenie byłego PGR’u Bródno Warszawskiej dzielnicy Targówek. Koncepcja „Zielonego Przedszkola” realizuje program edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, który poprzez zajęcia na świeżym powietrzu oraz obcowanie z naturą i zwierzętami wspiera rozwój fizyczny, intelektualny oraz behawioralny dzieci. Projektowany obiekt przedszkola spełnia zadania przestrzeni, która poprzez swoją formę i wykończenie wspiera proces edukacji oraz rozwoju podopiecznych i jest bezpieczna dla jej użytkowników. Stymuluje proces poznawczy i kreatywnie rozbudza wyobraźnię dzieci. Spełniając założenia projektu budynek i jego forma wpisują się w zielony charakter okolicy, podkreślają jej walory ekologiczne i przyrodnicze. Tego typu rozwiązanie dało możliwość stworzenia użytkowego zielonego dachu oraz ciekawej i niebanalnej bryły budynku, która pobudza wyobraźnię i zaprasza do eksplorowania jej zakamarków. Zagospodarowanie terenu przedszkola oraz lokalizacja budynku względem działki wyznaczają strefy: wejściową, reprezentacyjną, edukacyjną oraz rekreacyjną. Dodatkowo wyprofilowany stropodach pozwala na użytkowanie w pełni dostępnej przestrzeni oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. Cały teren działki jest dostępny dla użytkowników, a ścieżki wyznaczone są poprzez wkopane w grunt krawężniki oraz w odpowiedni sposób wykoszona trawa. Taki sposób projektowania sugeruje, a nie ogranicza. Niska forma budynku współgra z okolicznymi niewysokimi zabudowaniami a tzw. piąta elewacja widoczna z wysokiej zabudowy mieszkaniowej wtapia budynek w otoczenie i nie dominuje w lokalnym krajobrazie. Sam budynek oraz jego wnętrza otwierają się na wewnętrzny „zielony” dziedziniec służący edukacji poprzez zabawę.
File
  • File: 1
    Radosław_Klimek_240715_dyplom_inż._plansze.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34096

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbafe9ecde5e445a88099eb2217bb6659/
URN
urn:pw-repo:WUTbafe9ecde5e445a88099eb2217bb6659

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page