Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Support disabled employees. Analysis socjological-legal

Jakub Gajowy

Abstract

In this dissertation I describe what is handicap, what kind of handicap we have and what the problems disabled people have. I show potential way to help disabled person by special teraphy, which will be mach to particular affliction. I write about disabled in legal include too. Which divide handicap for three part, when we have to decide in which group of disabled particular person is we have to answer for question could this person work normally or work in protect job conditions. Law guarantee disabled people the same civil righst as a well people but handicap people have guarantee some ways of support. In this text I pay attention about rehabilitation which is very important for every disabled people. With rehabilitation we could work for progress in physical aspect either in psychic aspect. Disabled people need occupational rehabilitation too, this activities could make them working with their handicap. In the second chapter I write about National Disabled Persons Rehabilitation Found. Mission of this fund is making conditions for work for the disabled employees and ease to operation in socjety. Found is busy by: refund premium, supplement for paycheque for disabled employees, refund cost for certyfication for assistance dog, refund cost for making working place usefull for disabled employees. Third chapter is my own research. Target of my research was check how academy support disabled employees. To check this I sent message as a application for access to public information to one hundred academy. I establish that all academy will answer in time which project law and they answer for all my questions. Questions concern the number of employees with division for professors and another employees and how many of thous people are disabled. Next questions was about support for handicap employees, course for lift abilities of thous grup of people and counter for discrimination. The next issue was cooperation with National Disabled Persons Rehabilitation Found and whether academy pay contribution for fundation. After that I analyse test results and compare it with earlier hypothesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jakub Gajowy (FASS) Jakub Gajowy,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wsparcie osób niepełnosprawnych – analiza socjologiczno-prawna
Supervisor
Adriana Bartnik (FASS/DASMA) Adriana Bartnik,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adriana Bartnik (FASS/DASMA) Adriana Bartnik,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Niepełnosprawność, Rehabilitacja, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dofinansowanie, Pracownik, Nauczyciel akademicki, Pracownik nie będący nauczycielem akademickim.
Keywords in English
Disabled, Rehabilitation, National Disabled Persons Rehabilitation Found, Fund, Employee, Professor.
Abstract in Polish
W niniejszej pracy opisuję czym jest niepełnosprawność, jakie są jej rodzaje i z jakimi problemami wiąże się bycie osobą niepełnosprawną dzieląc to zjawisko na ustalone z góry kategorie. Ukazuję wymiary niepełnosprawności na różnych płaszczyznach oraz jakie są możliwości pomocy takiej osobie poprzez specjalistyczne terapie dostosowane do konkretnych schorzeń z którymi zmaga się osoba niepełnosprawna. Odnoszę się również do ujęcia prawnego niepełnosprawności które to klasyfikuje stopień niepełnosprawności w podziale na trzy kategorie. Uwzględniamy w podziale stopień ograniczeń danej osoby biorąc pod uwagę czy osoba ta jest zdolna do pracy lub pracy w warunkach pracy chronionej. Prawo gwarantuje również osobom niepełnosprawnym dokładnie takie same prawa obywatelskie jak osobom zdrowym jednakże osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na ustawowo zagwarantowane różne formy pomocy. W swojej pracy zwracam również uwagę na rehabilitację która jest kluczowym narzędziem do pomocy każdemu z niepełnosprawnością w celu poprawy funkcjonowania organizmu zarówno w kwestii uzupełnienia zdolności fizycznych jak i psychicznych. Wśród osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej dużą rolę odgrywa także rehabilitacja zawodowa która ma na celu aktywizacje zawodową ludzi z uwzględnieniem ich ograniczeń. W drugim rozdziale opisuję Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Misją tego funduszu jest tworzenie warunków, które ułatwią osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym, jak i społecznym. Fundusz zajmuje się między innymi: refundacją składek ubezpieczenia społecznego, dopłatą do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych, refundacją kosztów związanych z wydaniem certyfikatów potwierdzających status psa asystującego czy też refundacją dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu przystosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Trzeci rozdział to badania własne. Celem moich badań było sprawdzenie w jaki sposób uczelnie wyższe wspierają pracowników niepełnosprawnych. W tym celu wysłałem wiadomości jako wniosek o uzyskanie dostępu do informacji publicznej do stu uczelni wyższych zakładając że odpowiedzą w terminie wyznaczonym w ustawie oraz wyczerpująco udzielą odpowiedzi na pytania które dotyczyły liczby zatrudnionych osób z podziałem na nauczycieli akademickich i innych pracowników oraz ile z tych pracowników to osoby niepełnosprawne. Kolejne pytania dotyczyły wsparcia pracowników niepełnosprawnych, programów podnoszących kompetencje tych osób oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Kolejnym zagadnieniem była współpraca z PFRON oraz czy uczelnia odprowadza składki na fundusz. W dalszej części mojej pracy poddaje analizie wyniki badań i zestawiam je z wcześniejszymi hipotezami.
File
  • File: 1
    Praca_Lic.Jakub_Gajowy-1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35342

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbafda74aab5749a4b90712f10887bf7a/
URN
urn:pw-repo:WUTbafda74aab5749a4b90712f10887bf7a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page