Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of industrial, tree-aisle, frame hall with a span of frames up to 24 meters

Sebastian Jarosz

Abstract

The subject of study is design of industrial, tree-aisle steel hall structure, which span of frames does not exceed 24 meters. The dimenssions in axis of structure 60,0 x 85,8m. Height from terrain level to the ridge 14,0 m. The structure contains three aisles, each with a span od 20,0 m. Height from the floor level to the lower chord of the truss is 8,4m. The purpose of hall is a magazine, in which goods will be places on plaettes and stored on stillages. The main bearing structure consists 12 frames in distance of 7,8m. Main frames include 3 truss girder based as simply supported beams on 4 columns, which have fixed end in foundations in the plane of frame. Truss chords are made from H-sections. The verticals and diagonals are made from SHS sections, where on truss girders are used 2 different sizes of sections in support and middle area of girder. Columns are designed as H-beams. On truss girders are based purlins, which are made from I-beams. The roofing is composed of trapezoidal sheet, mineral wool and panel with standing seam. The housing of building is designed as liner trays filled with mineral wool, bolted directly to the columns and covered with façade panels. Stability and geometric immutability of structure is provided by use of appropriate cross roof bracing, oblong roof bracing, wall bracing and vertical bracing between truss girders.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Jarosz (FCE) Sebastian Jarosz,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt hali przemysłowej, trójnawowej ramowej o rozpiętości ram do 24 m
Supervisor
Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4316
Reviewers
Jarosław Wójt (FCE/ICE) Jarosław Wójt,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
budownictwo, hala przemysłowa, konstrukcja stalowa
Keywords in English
civil engineering, industrial hall, steel structure
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji stalowej przemysłowej hali trójnawowej, w której rozpiętość naw nie przekracza 24 metrów. Wymiary w osiach konstrukcji 60,0 x 85,8 m. Wysokość w kalenicy 14,00 m od poziomu terenu. Obiekt składa się z trzech naw, każda o rozpiętości 20,0 m. Wysokość od posadzki do osi pasa dolnego wiązara 8,4 m. Przeznaczenie hali to magazyn, gdzie towary umieszczane są na paletach i składowane na regałach. Obiekt jest ocieplony Główna konstrukcja nośna składa się z 12 ram w rozstawie 7,8m. Na główny układ nośny składają się 3 wiązary kratowe oparte przegubowo na 4 słupach, które są połączone sztywno z fundamentem w płaszczyźnie ramy. Pasy wiązarów wykonano z dwuteowników szerokostopowych. Skratowanie zaprojektowano jako rury kwadratowe, gdzie na jeden dźwigar użyto 2 różnych przekrojów w strefie przypodporowej i środkowej . Słupy zaprojektowano jako dwuteowniki szerokostopowe. Na wiązarach opierają się płatwie, które zaprojektowano z dwuteowników równoległościennych. Pokrycie dachowe składa się z blachy trapezowej, wełny mineralnej oraz blachy na rąbek stojący. Na obudowę ścienną zaprojektowano kasety ścienne, wypełnione wełną mineralną przykręcone bezpośrednio do słupów i pokryte panelami elewacyjnymi. Ogólna stateczność i niezmienność geometryczna konstrukcji została zapewniona poprzez zastosowanie odpowiednich stężeń połaciowych poprzecznych, podłużnych, stężeń ściennych oraz stężeń pionowych podłużnych wiązarów.
File
  • File: 1
    praca inż - Jarosz Sebastian - 251827.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9576

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbae5e2caf6404f03ba226df57fdb623e/
URN
urn:pw-repo:WUTbae5e2caf6404f03ba226df57fdb623e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page