Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wytwarzanie struktur hybrydowych metalowo-polimerowych, za pomocą technik przyrostowych

Piotr Andrzej Jamroz

Abstract

The main purpose of present study, was the evaluation of possibility to produce 3D elements from a metal and a polymer, of varied geometry, and their interconnection. Study involved three types of structures: grids, spheres and thin-walled tubes. Materials used were titanium powder and polycaprolactone (PCL). The elements have been produced with two techniques of additive manufacturing: selecting laser melting (SLM) and fused deposition modeling (FDM). Appropriate fabrication parameters were selected based on experiments. The printed objects were subjected to macroscopic and microscopic observations by optical microscope and scanning electron microscope (SEM). Strength tests were carried out in three-point bending and compression. The results indicate that the methods of additive manufacturing (SLM and FDM) used in experiments allow to design and produce hybrid structures of metal-polymer of controlled porosity.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Andrzej Jamroz (WIM) Piotr Andrzej Jamroz Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Tytuł w języku polskim
Wytwarzanie struktur hybrydowych metalowo-polimerowych, za pomocą technik przyrostowych
Promotor
Krzysztof Kurzydłowski (WIM/ZPM) Krzysztof Kurzydłowski Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka prowadząca
Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)
Kierunek / specjalność studiów
Inżynieria Materiałowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
23-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
IM-D.002000
Recenzenci
Krzysztof Kurzydłowski (WIM/ZPM) Krzysztof Kurzydłowski Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM) Wojciech Święszkowski (WIM/ZPM) Wojciech Święszkowski Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Słowa kluczowe w języku polskim
techniki przyrostowe, SLM, FDM, elementy hybrydowe, tytan, PCL - polikaprolakton
Słowa kluczowe w języku angielskim
additive techniques, SLM, FDM, hybrid elements, titanium, PCL - polycaprolactone
Streszczenie w języku polskim
Głównym celem pracy była ocena możliwości wytworzenia struktur 3D z metali i polimeru, o różnej geometrii, oraz ich wzajemnego łączenia. Badaniom poddano siatki, czasze i cienkościenne rurki. Wykorzystanymi materiałami do wytworzenia wyżej wymienionych elementów był proszek tytanu (Grade 1) oraz polikaprolakton (PCL) w postaci granulek. Elementy zostały wytworzone dwoma technikami przyrostowymi: selektywnym przetapianiem proszku (SLM) oraz osadzaniem materiału termoplastycznego (FDM). Odpowiednie parametry wydruku elementów dobrano, bazując na eksperymentach. Wydrukowane elementy zostały poddane obserwacjom makroskopowym i mikroskopowym z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Sprawdzono wymiary poszczególnych fragmentów i porównano je z modelami zaprojektowanymi w CAD. Przeprowadzono badania wytrzymałościowe, trój-punktowego zginania i ściskania. Uzyskane wyniki wskazują, że metody przyrostowe (SLM i FDM) pozwalają zaprojektować i wytworzyć struktury hybrydowe metal-polimer z możliwością sterowania porowatością.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca inzynierska_PJamroz final.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8034

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTba47873357164dcfbaadfc7f89d23bc4/
URN
urn:pw-repo:WUTba47873357164dcfbaadfc7f89d23bc4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony