Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of enterprise logistics system in automotive

Wioleta Malijonis

Abstract

The automotive is now a branch of industry that passes the incredible technological transformation. This is visible not only in the new power solutions in the cars, but also in the precision of the production and management methods. The subject of the thesis is the analysis of one of the elements of the logistics system in the selected company. Considerations will be conducted within one of the warehouses of spare parts and accessories. The aim of the paper will be finding a solution for the occasionally emerging problem. A centrally planned promotional activities that cause excess product to remain in the warehouse, stored for the considerable part of year. Every attempt in the identification of the problem and its causes will be supported by theoretical fundamentals. This will be made to increase the precision in matching the right solution. Proposed improvements are supposed to reduce storage costs and protect the company from losing the current liquidity in business.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wioleta Malijonis (FT) Wioleta Malijonis,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza systemu logistycznego przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej
Supervisor
Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
branża motoryzacyjna, zarządzanie zapasami, koszty zapasów
Keywords in English
automotive, inventory management, inventory costs
Abstract in Polish
Branża motoryzacyjna to obecnie gałąź przemysłu, która przechodzi niesamowitą przemianę technologiczną. Jest to widoczne nie tylko w nowych rozwiązaniach zasilania aut, ale również w precyzji ich wykonywania, jak i metodach zarządzania wewnątrz przedsiębiorstw. Tematem pracy będzie analiza jednego z elementów systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa. Rozważania będą prowadzone w obrębie jednego z magazynów części zamiennych i akcesoriów. Celem przeprowadzanej analizy będzie znalezienie rozwiązania na sporadycznie pojawiający się problem. Mowa tu o planowanych centralnie akcjach promocyjnych, które powodują nadmiar asortymentu w magazynie, składowany przez znaczną część roku. Wszelkie próby zidentyfikowania miejsca i przyczyny powstawania problemu będą poparte zagadnieniami teoretycznymi. Ma to zwiększyć dokładność w dopasowaniu odpowiedniego rozwiązania. Proponowane ulepszenia mają obniżyć koszty składowania oraz uchronić przed utratą płynności bieżącej działalności obiektu.
File
  • File: 1
    PRACA INŻYNIERSKA Wioleta Malijonis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9857

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTba27c8cc21884933bd15727ea495edc2/
URN
urn:pw-repo:WUTba27c8cc21884933bd15727ea495edc2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page