Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the influence of electrochemical battery parameters over consumption of energy in light Electric vehicle

Michał Zawada

Abstract

The aim of the work is to examine how different battery parameters affect on the mass and the range of the vehicle. Three types of batteries with the same capacity were used for tests. At the beginning of this work it was posted the analysis of the electric vehicles market. In particular it was talked over what manufacturers of current EV offer, what are standard available cars with electric drive, and what parameters they have. Then there was posted the analysis of charging stations in Poland, and information about using types of plugs. Next in the work it was presented and shortly described types of batteries used to carry out researches. The following thing were characterized: structure of batteries, occurring reactions in batteries, advantages and disadvantages of strict types of batteries, and possible appliance of batteries. Next point of this work was presenting the model of vehicle, which was built by mathematical equations. In equations it were enclosed everything what is necessary to build simple model: cycle of driving NEDC to simulate some parameters of the driving, resistances of movement which are reacting during driving, drive system and the main thing in EV: battery. Simulations what have been made were used to determine which of the batteries has better properties to be applied in EV. For the needs of this work the model of EV was made in Matlab- Simulink program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Zawada (FACME) Michał Zawada,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wpływu parametrów baterii elektrochemicznej na zużycie energii w lekkim pojeździe elektrycznym
Supervisor
Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-01-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2046
Reviewers
Piotr Piórkowski (FACME/ICME) Piotr Piórkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
magazyny energiibateria elektrochemicznapojazd elektrycznystacje ładowania pojazdów elektrycznych
Keywords in English
magazines of Energyelectrochemical batteryan electric vehiclecharging stations of electric vehicle
Abstract in Polish
Celem pracy jest zbadanie wpływu różnych parametrów na masę pojazdu oraz zasięg jazdy pojazdu. Do badań zostały wykorzystane trzy typy baterii o tej samej pojemności. Na początku pracy została zamieszczona analiza rynku pojazdów elektrycznych. W szczególności zwrócono uwagę na to co oferują producenci obecnych aut, jakie są seryjnie dostępne auta z napędem elektrycznym i jakie posiadają parametry. Następnie została przeprowadzona analiza infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz rodzaje wtyczek, które są stosowane w istniejących pojazdach. Następnie zostały zaprezentowane i krótko omówione typy baterii użytych do przeprowadzenia badań. Scharakteryzowana została ich budowa, reakcje zachodzące wewnątrz ogniw, zalety jak oraz wady konkretnego typu baterii a także możliwe zastosowanie. Kolejnym punktem pracy było przedstawienie modelu pojazdu który zbudowany został za pomocą równań matematycznych. Zostało w nich ujęte wszystko co potrzebne jest do zbudowania prostego modelu: cykl jazdy NEDC aby zasymulować pewne parametry jazdy, opory ruchu które występują podczas poruszania się, układ napędowy pojazdu oraz najważniejsza część w pojeździe elektrycznym czyli bateria. Symulacje wykonane podczas badań posłużyły do określenia, która z baterii posiada najlepsze właściwości, aby mogła być stosowana w pojazdach elektrycznych. Na potrzeby niniejszej pracy model matematyczny wykonano w programie Matlab- Simulink.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Michal_Zawada_267409.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29761

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb9f95de3bf7c4f57b29aeda0168ad538/
URN
urn:pw-repo:WUTb9f95de3bf7c4f57b29aeda0168ad538

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page