Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the impact of distractors on psychomotor ability and drivers safety

Krzysztof Paź

Abstract

The level of road safety directly depends on people who are responsible for the vast majority of accidents. Among them the most important role is played by people who drive vehicles. To a large extend on their behavior and psychomotor ability depends on the level of safety of road users. One of many factors which can affect to weaken the driver psychomotor ability are distractors. It may be include activities such as: using a mobile phone, listening to the radio, eating food and watching commercials while driving. The purpose of the thesis is to analyse the impact of distractors on psychomotor ability and drivers safety. The first part of the theoretical thesis described the specyfics of the driver’s work and the elements required to take on correct actions in road traffic. In the next chapter presented the parameters which affecting the psychomotor ability of drivers and the factors that can change them. The last aspect in the theoretical part of this thesis was to present the methods for measuring psychomotor parameters. Three tests of the Vienna Test System were described which were used to research. The main purpose of the experimental part was to analyze the impact of to talk on a mobile phone on the driver ability and his safety. In the experiment respondents carried out three version of each test. The first of them in the conditions of concentration. In the other two version participants talked on the phone (holding the phone in the hand and on the speakerphone). The thesis presented the results and analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Paź (FT) Krzysztof Paź,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza wpływu dystraktorów na sprawność psychomotoryczną i bezpieczeństwo kierowców
Supervisor
Iwona Grabarek (FT/IMST) Iwona Grabarek,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Bęczkowska (FT/IMST) Sylwia Bęczkowska,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT) Iwona Grabarek (FT/IMST) Iwona Grabarek,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: dystraktor, bezpieczeństwo, sprawność psychomotoryczna, kierowca, czas reakcji, rozproszenie uwagi.
Keywords in English
Key words: distractor, safety, psychomotor agility, driver, reaction time.
Abstract in Polish
Poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym bezpośrednio zależy od ludzi, którzy odpowiadają za znaczną większość wypadków. Wśród nich najważniejszą rolę odgrywają osoby kierujące pojazdami. W dużej mierze od ich zachowania oraz sprawności psychomotorycznej zależy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Jednym z wielu czynników, które mogą wpłynąć na obniżenie sprawności kierowcy są dystraktory, czyli „rozpraszacze” uwagi. Można zaliczyć do nich takie czynności jak: korzystanie z telefonu komórkowego, słuchanie radia, spożywanie jedzenia i czytanie reklam podczas jazdy. Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu dystraktorów na sprawność psychomotoryczną i bezpieczeństwo kierowców. W części pierwszej teoretycznej pracy omówiono specyfikę pracy kierowcy oraz elementy wymagane do podjęcia prawidłowych działań w ruchu drogowym. W kolejnym rozdziale przedstawiono parametry wpływające na sprawność psychomotoryczną kierowców i czynniki, które mogą powodować ich zmianę. Ostatnim aspektem w części teoretycznej niniejszej pracy było przedstawienie metod pomiaru parametrów psychomotorycznych. Opisano między innymi trzy testy Wiedeńskiego Systemu Testów, które wykorzystano do badań. Głównym celem części eksperymentalnej była analiza wpływu rozmowy telefonicznej na sprawność kierowcy i jego bezpieczeństwo. W doświadczeniu osoby badane wykonywały trzy wersje każdego z testów. Pierwsza z nich w warunkach skupienia, w dwóch pozostałych uczestniczki prowadziły rozmowę telefoniczną (trzymając telefon w dłoni i w trybie głośnomówiącym). W pracy przedstawiono wyniki oraz ich analizę.
File
  • File: 1
    Krzysztof_Paź_266904_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33611

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb9e5a572f3d54e1cb2a1adc2973bdd1d/
URN
urn:pw-repo:WUTb9e5a572f3d54e1cb2a1adc2973bdd1d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page