Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of reinforcement in the bending elements of rammed earth with fine aggregate

Krzysztof Michał Sowiński

Abstract

Clay is used as a building material since ancient times. Until the beginning of last century, clay was very often used in all corners of the world. Due to the dissemination of the modern building techniques, development of earth building significantly has slowed down. Today a return to the earth building techniques can be observed, due to the reduction of the cost and the reduction of the impact building on environment. The aim of this study was to evaluate the use of reinforcement in the bending elements of rammed earth. The problem with objects made in the technique of rammed earth is related with covering the holes in the construction walls. Earth does not have the enough capacity to carry stretch tensile. In the studies the samples of rammed earth, further comprising a reinforcement in the tensile zone were prepared. Based on the available literature, it was decided to prepare samples of dimensions 100x100x500mm - representing the typical lintel in semi-technical scale. The scope of the work consisted of execution of 6 elements with steel reinforcement. After the curing time the bending test with the measurements of the maximum strength and deflection measurements were carried out, and also the visual assessment of the nature of the damage was performed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Michał Sowiński (FCE) Krzysztof Michał Sowiński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Zastosowanie zbrojenia w elementach zginanych z ziemi ubijanej z kruszywem drobnym
Supervisor
Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4378
Reviewers
Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
ziemia ubijana, glina, wytrzymałość na zginanie, zbrojenie, kruszywo drobne
Keywords in English
rammed earth, clay, flexural strength, reinforcement, fine aggregate
Abstract in Polish
Glina jest wykorzystywana jako materiał budowlany od starożytności. Do początku ubiegłego wieku była bardzo często stosowana we wszystkich zakątkach świata. Ze względu na upowszechnienie technik współczesnego budownictwa, rozwój budownictwa z ziemi uległ znacznemu spowolnieniu. Dziś jednakże można zaobserwować powrót do technik budowy z ziemi, z uwagi na ograniczenie kosztów wykonania oraz redukcje negatywnego wpływu budownictwa na środowisko. Celem pracy była ocena zastosowania zbrojenia w elementach zginanych z ziemi ubijanej. Problemem w obiektach wykonanych w technice z ziemi ubijanej jest przykrycie otworów w ścianach. Sama ziemia nie posiada dostatecznych zdolności do przenoszenia naprężeń rozciągających. W badaniach wykonano próbki z ziemi ubijanej, dodatkowo zawierającej zbrojenie w strefie rozciąganej. Na podstawie dostępnej literatury zdecydowano się wykonać próbki o wymiarach 100x100x500mm – stanowiących odwzorowanie nadproża w skali półtechnicznej. Zakres prac polegał na wykonaniu 6 elementów z umieszczonym w nich zbrojeniu. Po okresie dojrzewania wykonano próby zginania wraz z pomiarem maksymalnej siły, jak również pomiary ugięcia, a następnie dokonano oceny charakteru zniszczenia.
File
  • File: 1
    inż-Sowiński Krzysztof-251965.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12566

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb9dc5b2cab2f41ae922f71e651c48c76/
URN
urn:pw-repo:WUTb9dc5b2cab2f41ae922f71e651c48c76

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page