Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of mill for recycling PET meterials waste

Piotr Postrzygacz

Abstract

The aim of this paper is to design a household crusher shredding PET waste into smaller components that will significantly reduce the size of the waste. The fundamental concept is using PET bottles in a grinding mill equipped with a movable blade mounted on a rotary shaft, a pair of stationary blades and a sieve, which task would be to determine the processed waste size - material fragmentation level. This project is directed toward small businesses that generate large quantities of PET waste, so that the storage and collection of waste would bring significant savings in the waste export. The paper consists of six main stages, which start by stating the paper's goal and main issues. The next presents a growing number of waste problem and consequences of this process followed by a desire to show that a simple machine is capable of changing the world to some extent and encouraging people to smart waste management. Chapter three presents parameters and basic advantages and disadvantages of the solutions already available on the market. The fourth stage reports laboratory research necessary to design the machine. It also presents the idea of shredding machine and its basic parameters, assumptions, advantages and possible disadvantages. Visualization of the project showing its fundamental elements was made by using SolidWorks. The fifth chapter summarises the work and includes the most significant objectives of the project together with ideas attracting potential customers to analyze the process of recycling and to be able to implement it into their business. The last chapter of the paper shows device estimate cost and financial benefits stemming from its use.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Postrzygacz (FACME) Piotr Postrzygacz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt młyna do przetwarzania odpadów typu PET
Supervisor
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
88
Internal identifier
SIMR; D-1428
Reviewers
Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Młyn do przetwarzania odpadów, 2.Recykling, 3.Tworzywa sztuczne, 4.Opakowania typu PET
Keywords in English
1.Mill for waste processing, 2.Recycling, 3.Plastics, 4.PET package
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie przydomowej maszyny rozdrabniającej odpady typu PET na mniejsze elementy, która pozwoli w znacznym stopniu zmniejszyć gabaryty składowania odpadów. W pracy zdecydowano, że butelki typu PET będą rozdrabniane za pomocą młyna rozdrabniającego, wyposażonego w ostrza zamontowane na wałku obrotowym, pary ostrzy nieruchomych oraz sita, którego zadaniem będzie ustalenie wielkości ziarna przetworzonego odpadu - stopnia rozdrobnienia tworzywa. Projekt kierowany jest w stronę niedużych przedsiębiorstw, które generują znaczne ilości odpadów typu PET, tak aby składowanie jak i sam odbiór odpadów przynosił wymierne oszczędności w wywozie nieczystości. Praca składa się z sześciu głównych etapów. W pierwszym z nich przedstawiony został cel pracy, główne założenia. Kolejny rozdział poświęcony jest problemowi rosnącej liczby odpadów i konsekwencjom płynącymi z tego procesu. Pokazuje, że prosta maszyna jest w stanie w pewnym stopniu zmieniać świat na lepsze i zachęcić tym samym ludzi do roztropniejszego gospodarowania odpadami, przedstawione zostały również szczegółowe właściwości materiału którego dotyczy ta praca. Rozdział trzeci przedstawia obecne rozwiązania dostępne na rynku, wskazuje ich parametry oraz podstawowe wady i zalety. W etapie czwartym znajduje się sprawozdanie z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, niezbędnych do zaprojektowania maszyny. Prezentowana jest także koncepcja maszyny rozdrabniającej oraz jej podstawowe parametry, założenia, atuty jak i ewentualne wady. Przy wykorzystaniu programu SolidWorks wykonano wizualizację projektu oraz pokazano jego fundamentalne elementy. Podsumowaniem pracy jest piąty rozdział w którym przedstawione zostały osiągnięte założenia projektu oraz zagadnienia mające na celu zainteresowanie potencjalnych odbiorców do głębszego przeanalizowania procesu recyclingu oraz możliwości wdrożenia go do swojej działalność, a także dalsze możliwości rozwoju maszyny i pracy dyplomowej. Ostatni, szósty, etap pracy poświęcono kosztorysowi urządzenia oraz przedstawiono analizę maszyny pod względem korzyści finansowych płynących z jej użytkowania.
File
  • File: 1
    Piotr Postrzygacz 237829.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11893

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb9a9cefd128545d082d549c72ce2a76f/
URN
urn:pw-repo:WUTb9a9cefd128545d082d549c72ce2a76f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page