Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza finansowa korporacji międzynarodowych: Johnson&Johnson oraz Procter&Gambel

Lidia Skotak

Abstract

A financial analysis is an important element of work of every company. Basing on a results of it management is able to make decisions about administration. A purpose of the thesis was making a financial analysis of international corporations Johnson & Johnson and Procter & Gamble, basing on a financial reports from 2013 – 2015. The first chapter describes a profile of a financial analysis: targets, issue and rage. There are main terms introducing to the next chapter included. A second chapter concerns to the methods of a financial and economic analysis. Moreover there were contained information about financial reports: balance and profit and loss account. There are factors and formulas needed to check the situation on market described. The third chapter is opened by a characteristic of both companies. There are financial reports of Johnson & Johnson s and Procter & Gamble, which were used to a further analysis. In the further part of a chapter there is a beginning analysis of balance profit and loss account and an analysis of factors. At the end there is an analysis of factors of capital market and changes of stocks’ prices by 10 years. To show the changes in subject companies by 3 years graphically, all of the results were presented and interpreted by charts.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Lidia Skotak (KNEiS) Lidia Skotak Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Analiza finansowa korporacji międzynarodowych: Johnson&Johnson oraz Procter&Gambel
Promotor
Paweł Neumann (KNEiS) Paweł Neumann Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Piotr Urbanek (KNEiS) Piotr Urbanek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Paweł Neumann (KNEiS) Paweł Neumann Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
przedsiębiorstwo analiza wskaźniki bilans
Słowa kluczowe w języku angielskim
enterprises analysis ratios balance sheet
Streszczenie w języku polskim
Analiza finansowa jest ważnym elementem w działaniu każdego przedsiębiorstwa. Na podstawie otrzymanych wyników pozwala kierownictwu podejmować decyzje w związku z jego zarządzaniem. Celem pracy było przeprowadzenie analizy finansowej korporacji międzynarodowych Johnson & Johnson oraz Procter & Gamble na podstawie sprawozdań finansowych w latach 2013-2015. Pierwszy rozdział opisuje charakterystykę analizy finansowej: cele, istotę oraz zakres. Zawarte w nim zostały także podstawowe pojęcia wprowadzające do kolejnego rozdziału. Drugi rozdział odnosi się do metod analizy ekonomiczno – finansowej. Ponadto zawarto informacje na temat sprawozdań finansowych: bilansu oraz rachunku zysków i strat. Opisano wskaźniki oraz wzory, które w kolejnym rozdziale posłużą do zbadania sytuacji analizowanych firm. Trzeci rozdział rozpoczyna charakterystyka obu przedsiębiorstw. Zawiera sprawozdania finansowe firmy Johnson & Johnson oraz Procter & Gamble, które posłużyły do dalszej analizy. W dalszej części rozdziału przeprowadzona została analiza wstępna bilansu, rachunków zysków i strat oraz analiza wskaźników. Pod koniec rozdziału została też przeprowadzona analiza wskaźników rynku kapitałowego oraz analiza zmian cen akcji na przestrzeni 10 lat. Aby graficznie przedstawić zmiany w badanych przedsiębiorstwach na przestrzeni trzech lat, wszystkie wyniki zostały zaprezentowane na wykresach a następnie odpowiednio zinterpretowane.
Plik pracy
  • Plik: 1
    262172_lic_ek.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11366

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb9a851e2bc8e4b68aa353d7dbd48fd0f/
URN
urn:pw-repo:WUTb9a851e2bc8e4b68aa353d7dbd48fd0f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony