Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financial analysis of international corporations: Johnson & Johnson and Procter & Gamble

Lidia Skotak

Abstract

A financial analysis is an important element of work of every company. Basing on a results of it management is able to make decisions about administration. A purpose of the thesis was making a financial analysis of international corporations Johnson & Johnson and Procter & Gamble, basing on a financial reports from 2013 – 2015. The first chapter describes a profile of a financial analysis: targets, issue and rage. There are main terms introducing to the next chapter included. A second chapter concerns to the methods of a financial and economic analysis. Moreover there were contained information about financial reports: balance and profit and loss account. There are factors and formulas needed to check the situation on market described. The third chapter is opened by a characteristic of both companies. There are financial reports of Johnson & Johnson s and Procter & Gamble, which were used to a further analysis. In the further part of a chapter there is a beginning analysis of balance profit and loss account and an analysis of factors. At the end there is an analysis of factors of capital market and changes of stocks’ prices by 10 years. To show the changes in subject companies by 3 years graphically, all of the results were presented and interpreted by charts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Lidia Skotak (CESS) Lidia Skotak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza finansowa korporacji międzynarodowych: Johnson&Johnson oraz Procter&Gambel
Supervisor
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
przedsiębiorstwo analiza wskaźniki bilans
Keywords in English
enterprises analysis ratios balance sheet
Abstract in Polish
Analiza finansowa jest ważnym elementem w działaniu każdego przedsiębiorstwa. Na podstawie otrzymanych wyników pozwala kierownictwu podejmować decyzje w związku z jego zarządzaniem. Celem pracy było przeprowadzenie analizy finansowej korporacji międzynarodowych Johnson & Johnson oraz Procter & Gamble na podstawie sprawozdań finansowych w latach 2013-2015. Pierwszy rozdział opisuje charakterystykę analizy finansowej: cele, istotę oraz zakres. Zawarte w nim zostały także podstawowe pojęcia wprowadzające do kolejnego rozdziału. Drugi rozdział odnosi się do metod analizy ekonomiczno – finansowej. Ponadto zawarto informacje na temat sprawozdań finansowych: bilansu oraz rachunku zysków i strat. Opisano wskaźniki oraz wzory, które w kolejnym rozdziale posłużą do zbadania sytuacji analizowanych firm. Trzeci rozdział rozpoczyna charakterystyka obu przedsiębiorstw. Zawiera sprawozdania finansowe firmy Johnson & Johnson oraz Procter & Gamble, które posłużyły do dalszej analizy. W dalszej części rozdziału przeprowadzona została analiza wstępna bilansu, rachunków zysków i strat oraz analiza wskaźników. Pod koniec rozdziału została też przeprowadzona analiza wskaźników rynku kapitałowego oraz analiza zmian cen akcji na przestrzeni 10 lat. Aby graficznie przedstawić zmiany w badanych przedsiębiorstwach na przestrzeni trzech lat, wszystkie wyniki zostały zaprezentowane na wykresach a następnie odpowiednio zinterpretowane.
File
  • File: 1
    262172_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11366

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb9a851e2bc8e4b68aa353d7dbd48fd0f/
URN
urn:pw-repo:WUTb9a851e2bc8e4b68aa353d7dbd48fd0f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page