Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the service station of the tourist buses chosen brand

Radosław Galewski

Abstract

In this Engineering work are described issues about designing the service station of the tourist buses. There will be presented Scania brand authorization requirements. The next step will be selecting localization of the property based on vehicle stock in the area and regulatory requirements before starting the construction. Maintenance and repair will be a subject of the next part, exactly the types and actions. Technological calculations are the next part, based on brand authorization requirements and number of vehicles repaired in station. There will be presented technological equipment of the maintenance hall with description and photos. At the end there will be presented three technical drawings of the designed service station with a description.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Galewski (FT) Radosław Galewski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt stacji obsługi autobusów turystycznych wybranej marki
Supervisor
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Witold Luty (FT/DVMO) Witold Luty,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
autobus turystyczny, Scania, stacja obsługi, naprawa, obsługa, projekt
Keywords in English
tourist, bus, Scania, project, vehicle, station, service, repair, maintenance
Abstract in Polish
W niniejszej pracy inżynierskiej opisano zagadnienia związane z procesem projektowania stacji obsługi autobusów turystycznych wybranej marki. Przedstawione będą wymaganie autoryzacyjne firmy Scania, ze szczególnym uwzględnieniem opisu wnętrza. Następnym krokiem będzie wybranie lokalizacji na podstawie wielkości taboru na danym obszarze oraz wymagania prawne stawiane przed rozpoczęciem budowy. Obsługa i naprawa autobusów będzie tematem kolejnego rozdziału, a dokładnie ich rodzaje i czynności. W dalszej kolejności zostaną przeprowadzone obliczenia technologiczne dla projektowanego obiektu z uwzględnieniem wymagań autoryzacyjnych i wielkości taboru na danym obszarze. Zaprezentowane zostanie wyposażenie stacji wraz ze zdjęciami i ich specyfikacją. Na końcu przedstawione zostaną rysunki technologiczne zaprojektowanej stacji wraz z ich opisem.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Radosław Galewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8891

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb96aadc9dea1469caca06713c36d56f0/
URN
urn:pw-repo:WUTb96aadc9dea1469caca06713c36d56f0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page