Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza wpływu parametrów technologicznych energetycznego węgla brunatnego na emisję zanieczyszczeń do atmosfery

Ewelina Kosiorek

Abstract

Praca dzieli się na dwie części – teoretyczną i obliczeniową. Część teoretyczna dotyczy charakterystyki węgla brunatnego. Omówione zastały zagadnienia dotyczące pochodzenia i podstawowej kwalifikacji węgla, brunatnego, w tym podział na węgiel twardy i miękki. Następnie przedstawiono informacje dotyczące wydobycia węgla i jego roli w energetyce w Polsce i na świecie. W 2013 roku najwięcej węgla wydobyto w Niemczech – ponad 180 mln ton, następnie w Rosji i USA ponad 70 mln ton. Polska w tym rankingu zajęła 4 miejsce niecałe 66 mln ton. Na świecie z węgla kamiennego i brunatnego wytworzono 41 % energii elektrycznej, zaś znaczenie tych surowców w Polsce jest dużo większe, gdzie wyprodukowano 88 % energii elektrycznej. Można zatem zauważyć, że Polska to kraj węglowy. Po omówieniu tych kwestii przystąpiono do omówienia zagadnień środowiskowych. W trakcie spalania węgla do atmosfery emitowanych jest wiele zanieczyszczeń, zaś pod uwagę zostały wzięte głównie następujące związki: NOx, SO2, CO2, oraz pyły. Węgiel brunatny jest największym emitorem CO2. W celu zmniejszenia tych emisji można zastosować tzw. czyste technologie węglowe. W następnej kolejności przystąpiono do charakterystyki polskiego górnictwa węglowego. Na terenie Polski występują trzy główne zagłębia węgla brunatnego: Bełchatowskie, Turowskie i Konińskie, a węgiel ten wydobywany jest w czterech kopalniach: KWB Bełchatów (wydobycie od 1980 r.), KWB Turów, KWB Konin (w obu wydobycie węgla rozpoczęto w 1947 r.) i KWB Adamów (wydobycie od 1964 roku). Kiedyś duże znaczenie miała także kopalnia Sieniawa, jednakże od 2002 r. jest ona prywatnym przedsiębiorstwem, nie mającym znaczenia w skali krajowej. Polski węgiel brunatny można podzielić w zależności od wielkości ziaren na 7 sortymentów i należą do nich: kęsy, orzeszek, miał, gruby, drobny, średni i niesortowany, a biorąc pod uwagę znaczenie przemysłowe na 4 klasy: energetyczny, przemysłowy, wylewny i ekstrakcyjny. Wydobyty węgiel jest wykorzystywany do produkcji energii w sześciu elektrowniach. Najdłużej działającą jest Elektrownia Konin – swoją działalność rozpoczęła w 1958 r. Następnie w 1962 r. powstała Elektrownia Turów, a w kolejnych latach Elektrownia Adamów (1964 r.) i Pątnów I (1967 r.). W 2008 r. do użytku oddano elektrownię Pątnów II. Wszystkie te elektrownie tworzą wspólnie Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (w skrócie ZE PAK). Elektrownią o największej mocy zarówno w Polsce jak i w Europie jest Elektrownia Bełchatów, działająca od 1981 r. W 2011 r. oddano w niej kolejny 13 blok, co pozwoliło na zwiększenie mocy zainstalowanej do poziomu 5 298 MW. Po części teoretycznej przystąpiono do części obliczeniowej, mającej na celu sprawdzenie jak parametry technologiczne wpływają na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Na początku zgromadzono dane dotyczące wartość opałowej, zawartości wilgoci, siarki i popiołu w węglu energetycznym z polskich złóż, a następnie wykorzystano te dane w obliczeniach. Do rachunków wykorzystano dane z Elektrowni Bełchatów. Wykonano szereg obliczeń, których wyniki zebrano w tabeli. Następnie sprawdzono w jaki sposób parametry węgla wpłynęły na emisję. Wyniki wskazały, że zmiana parametrów węgla wpływa na stężenia i emisje zanieczyszczeń do powietrza.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Kosiorek (FEE) Ewelina Kosiorek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Magdalena Reizer (FEE/CEP) Magdalena Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Juda-Rezler (FEE/CEP) Katarzyna Juda-Rezler,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Magdalena Reizer (FEE/CEP) Magdalena Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
węgiel brunatny, węgiel energetyczny, powietrze, emisje zanieczyszczeń, parametry węgla
File
  • File: 1
    Praca inżynierska, Ewelina Kosiorek, 253395.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12087

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb966a98837254167862a8478888a7e91/
URN
urn:pw-repo:WUTb966a98837254167862a8478888a7e91

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page