Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Detection system for emergency vehicles

Dawid Mazur

Abstract

The subject of the diploma thesis is the detection system for emergency vehicles. The purpose of the work is to develop the concept of the detection system of emergency vehicles and to propose and program an appropriate measurement system. The introduction presents an outline of the problem on the background of autonomous vehicles and how they recognize their surroundings. Next, in the context of the presented task, the methods of recognizing objects in the image are shown. The system and its components are discussed in the next part, and the methods used for processing and filtering images are presented. The recordings and photos used to test the program are shown, the subsequent procedures leading to the final result along with the relevant parts of the code. The summary contains conclusions, problems during creation and possible further development of the system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Mazur (FACME) Dawid Mazur,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
System detekcji pojazdów uprzywilejowanych
Supervisor
Adam Gałęzia (FACME/IV) Adam Gałęzia,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Szymon Gontarz (FACME/IV) Szymon Gontarz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2058
Reviewers
Adam Gałęzia (FACME/IV) Adam Gałęzia,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
przetwarzanie i analiza obrazów, pojazdy uprzywilejowane, wizyjna detekcja pojazdów
Keywords in English
image processing and analysis, privileged vehicles, vehicle vision detection
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest system detekcji pojazdów uprzywilejowanych. Celem pracy jest opracowanie koncepcji systemu detekcji pojazdów uprzywilejowanych oraz zaproponowanie i zaprogramowanie stosownego układu pomiarowego. We wstępie zostaje przedstawiony zarys problemu na tle pojazdów autonomicznych oraz sposobu rozpoznawania przez nich otoczenia. Następnie w kontekście przedstawionego zadania zostają ukazane sposoby rozpoznawania obiektów na obrazie. W dalszej części zostaje omówiony system, a także występujące w nim elementy składowe oraz przedstawione są wykorzystane metody przetwarzania i filtracji obrazów. Pokazane są nagrania oraz zdjęcia wykorzystywane do testowania programu, kolejne procedury prowadzące do uzyskania finalnego rezultatu wraz z odpowiednimi fragmentami kodu. W podsumowaniu zawarte są wnioski, omówiono problemy podczas tworzenia pracy oraz ewentualne dalsze drogi rozwoju systemu.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30757

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb948cf5c9ca247dd84e02c1e8de6f013/
URN
urn:pw-repo:WUTb948cf5c9ca247dd84e02c1e8de6f013

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page