Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determination of the vibration characteristics of the seat and steering wheel in the truck

Jakub Trusiak

Abstract

Engines, which are propelling the trucks, emit vibroacoustic signals. The analyses of these signals are intended to determine the impact of the vibration on the vehicle and the vehicle operator. The observations allowed to conclude that the vibration of the engine and other mechanisms that are functioning during the work of the truck, have a direct impact not only on the upper limbs, but also have an impact on the whole body of the driver. This situation, despite its negative consequences in the body of the driver, is sadly overlooked. The object which was used on the research is a Scania R420 HPI truck, produced in 2006 by Scania. During the analyses, the vibrations of the steering wheel and the seat of the truck emitted during engine idle were recorded. The vibrations were collected as signals of vibration, which were processed with the discrete Fourier transform afterwards.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Trusiak (FCEMP) Jakub Trusiak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wyznaczenie charakterystyk drgań fotela i kierownicy w samochodzie ciężarowym
Supervisor
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
drgania mechaniczne, wibracje, człowiek, maszyna, proces wibroakustyczny, urządzenie techniczne, diagnostyka, silnik spalinowy, częstotliwość, sygnały diagnostyczne, funkcja, dyskretna transformata Fouriera
Keywords in English
mechanical vibrations, vibrations, human, machine, vibroacoustic process, technical device, diagnostics, internal combustion engine, frequency, diagnostic signals, function, discrete Fourier transformation
Abstract in Polish
Silniki napędzające pojazdy ciężarowe emitują sygnały wibroakustyczne. Analiza tych sygnałów ma na celu określenie oddziaływania zjawisk drgań na pojazd i jego operatora. Obserwacje pozwoliły na stwierdzenie, że drgania silnika oraz innych mechanizmów, które funkcjonują w trakcie pracy ciężarówki, mają bezpośredni wpływ nie tylko na kończyny górne, ale oddziałują również na całe ciało kierowcy. Fakt ten, mimo powodowania negatywnych następstw w organizmie kierowcy, jest niestety pomijany. Obiektem wykorzystanym do badań był samochód ciężarowy: Scania R420 HPI, wyprodukowany w 2006 roku przez firmę Scania. W badaniach zarejestrowano wibracje kierownicy i fotela samochodu ciężarowego emitowane podczas biegu jałowego silnika. Drgania pobrane zostały jako sygnały drganiowe, które następnie zostały przetworzone za pomocą dyskretnej transformacji Fouriera.
File
  • File: 1
    232428_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8360

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb906147c9e484f7584f44504e54cdbef/
URN
urn:pw-repo:WUTb906147c9e484f7584f44504e54cdbef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page