Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Building a station for measuring mass dispersion in packed beds columns

Judyta Irena Widzyk

Abstract

The aim of this study is to create a station for measuring mass dispersion in packed beds columns. In this work a mass dispersion phenomenon in packed beds columns has been introduced mathematical methods used to designate an unknown mass dispersion coefficient has been described and the column parameters has been selected. Then a measurements for different flow rates has been conducted afterwards described and visualized in a created program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Judyta Irena Widzyk (FCPE) Judyta Irena Widzyk,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Budowa stanowiska do pomiaru dyspersji masy w kolumnach z wypełnieniem
Supervisor
Michał Lewak (FCPE/DPKT) Michał Lewak,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
37
Internal identifier
DICHP-2489
Reviewers
Katarzyna Dąbkowska (FCPE/DBBE) Katarzyna Dąbkowska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Michał Lewak (FCPE/DPKT) Michał Lewak,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
dyspersja, duspersja masy, kolumny, kolumny z wypełnieniem, współczynnik dyspersji masy
Keywords in English
dyspersion, mass dispersion, columns, packed bed columns, mass dispersion coefficient
Abstract in Polish
Celem pracy jest budowa stanowiska dyspersji masy w kolumnach z wypełnieniem. W pracy przedstawiono zjawisko dyspersji masy, zachodzące w kolumnach z wypełnieniem. Opisano metody matematyczne pozwalające wyznaczyć szukany współczynnik dyspersji, dobrano kolumnę wraz z wypełnieniem i dokonano pomiarów rozkładów stężeń dla różnych prędkości przepływu płynu, następnie stworzono program umożliwiający przeliczenie uzyskanych wartości i ich wizualizację.
File
  • File: 1
    Judyta Widzyk praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8994

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb901572e78264fff9489770a34987886/
URN
urn:pw-repo:WUTb901572e78264fff9489770a34987886

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page