Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System for correction and connection of large-format projections

Mateusz Wojciech Palmowski

Abstract

The purpose of this research was to create a system for correction and connection of projections displayed by two projectors. Correction is executed based on the image from the camera. Distortions of projected image that are corrected by the system are keystone effect, placement of projectors on various altitude, too close to each other or in various distance from the screen. The system for the purpose of correction displays generated test images in the form of vertical and horizontal lines or plain colors. For the purpose of detection of displayed lines, a dedicated algorithm was created. The system can operate with two projectors and a camera or on its own, in a simulation mode. An algorithm was created that enables the system to generate images from a camera and projectors based on the input parameters. This mode was created for the purpose of testing the system without the access to physical devices. Correct operation of the system was confirmed by conducted tests in both simulated and physical environment. The system can properly correct projected images even when the distortions are severe and complex. Depending on the quality of cameras image and type of distortions, minor inaccuracies may appear.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Wojciech Palmowski (FEIT/ICS) Mateusz Wojciech Palmowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System do korekcji i łączenia projekcji wielkoformatowych
Supervisor
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
78/19 (2671)
Reviewers
Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
przetwarzanie obrazów, projekcje wielkoformatowe, korekcja trapezowa, wykrywanie linii, C++
Keywords in English
image processing, large-format projections, keystone correction, line detection, C++
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było stworzenie systemu do korekcji i łączenia projekcji wyświetlanych przez dwa projektory. Korekcja jest wykonywana na podstawie obrazu z kamery. Wady obrazu, które są przez system korygowane to zniekształcenie trapezowe, ustawienie projektorów na różnych wysokościach, zbyt blisko siebie bądź w różnych odległościach od ekranu. System w celach korekcyjnych wyświetla na projektorach wygenerowane przez siebie obrazy testowe w postaci poziomych i pionowych linii bądź jednolitych kolorów. Na potrzeby detekcji obrazów składających się z linii został stworzony własny algorytm. System może pracować z użyciem dwóch projektorów oraz kamery lub samodzielnie, w trybie symulacji. Stworzony został algorytm umożliwiający generowanie obrazu z kamery oraz projektorów na podstawie parametrów wejściowych. Tryb ten służy testowaniu działania programu bez dostępu do fizycznych urządzeń. Prawidłowe działanie systemu zostało potwierdzone przez przeprowadzone testy, zarówno w środowisku symulowanym, jak i przy użyciu fizycznych urządzeń. System poprawnie koryguje wyświetlany przez projektory obraz nawet kiedy zniekształcenia są bardzo mocne i złożone. W zależności od jakości obrazu z kamery oraz rodzaju zniekształceń mogą jednak wystąpić delikatne niedokładności korekcji.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Mateusz_Palmowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35209

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb8f7fac0f5074895a6250f29b9244f2c/
URN
urn:pw-repo:WUTb8f7fac0f5074895a6250f29b9244f2c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page