Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application built using three-layer architecture, Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation and Entity Framework

Kacper Oleksiak

Abstract

The purpose of the thesis was to create an application using .NET Framework technologies. The application was built upon the three-layer architecture pattern. In order to implement the graphical user interface of the client application I used Windows Presentation Foundation. Windows Communication Foundation was used for creating the server and communication between the server and the client. Entity Framework was used to provide connectivity with a database. In order to present the work of the system described above I made an application for learning and checking knowledge of primary schools' students.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kacper Oleksiak (FEIT) Kacper Oleksiak,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja w architekturze trójwarstwowej wykorzystująca technologie Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation oraz Entity Framework
Supervisor
Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
76/16 (2190)
Reviewers
Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
.NET Framework, architektura trójwarstwowa, Entity Framework, WPF, WCF
Keywords in English
.NET Framework, three-layer architecture, Entity Framework, WPF, WCF
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było stworzenie aplikacji w architekturze trójwarstwowej, z użyciem technologii .NET Framework - Windows Presentation Foundation do realizacji graficznego interfejsu użytkownika klienta; Windows Communication Foundation do stworzenia serwera oraz komunikacji na linii klient - serwer; Entity Framework do obsługi połączenia z bazą danych. Aby zaprezentować działanie opisanego powyżej systemu stworzyłem aplikację do nauki i sprawdzania wiedzy uczniów szkół podstawowych.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12583

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb8e9e35e68f342c29bd5864207f69a0c/
URN
urn:pw-repo:WUTb8e9e35e68f342c29bd5864207f69a0c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page