Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Visualization of complex image processing algorithms for didactics

Mateusz Krzysztof Kozłowski

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Krzysztof Kozłowski (FM) Mateusz Krzysztof Kozłowski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Wizualizacja zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazów dla celów dydaktycznych
Supervisor
Robert Sitnik (FM/IMPh) Robert Sitnik,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Kamil Szeląg (FM/IMPh) Kamil Szeląg,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Rafał Witkowski (FM/IMPh) Marcin Rafał Witkowski,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Robert Sitnik (FM/IMPh) Robert Sitnik,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
wizualizacja, algorytmy, przetwarzanie obrazów, dydaktyka, flood fill, canny
Keywords in English
visualization, image processing, complex algorithms, didactics, flood fill, canny
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 35139

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb8b3d65817bf4997a8c00c036d067c1d/
  URN
  urn:pw-repo:WUTb8b3d65817bf4997a8c00c036d067c1d

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard