Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Making investment decision process on Stock Exchange in Warsaw on the example of joint-stock Company LPP SA

Kamil Zieliński

Abstract

This document describes the functioning of the capital market, as well as the basic segment, which is the Stock Exchange in Warsaw. Dokument explained the issue of financial instruments, especially securities, the way of introduction and the trading system. In the research described discriminant analysis, and has been verified its usefulness and effectiveness. The analysis was performed using the annual balance of the joint stock company LPP SA. The study covered the period from 2012 to 2015.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamil Zieliński (FASS) Kamil Zieliński,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na przykładzie spółki akcyjnej LPP
Supervisor
Marek Kisilowski (FASS/DASMA) Marek Kisilowski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Kisilowski (FASS/DASMA) Marek Kisilowski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Rynek kapitałowy, giełda, analiza dyskryminacyjna, indeksy, inwestorzy, rating
Keywords in English
The capital market, stock market, discriminant analysis, indexes, investors, rating
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje sposób funkcjonowania rynku kapitałowego, a także podstawowego segmentu, czyli Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyjaśnione zostało również zagadnienie instrumentów finansowych, przede wszystkim papierów wartościowych, sposób wprowadzania ich do obrotu oraz system notowań. W części badawczej została opisana analiza dyskryminacyjna, a następnie sprawdzona została jej użyteczność oraz skuteczność. Analiza została wykonana przy pomocy rocznego bilansu spółki akcyjnej LPP SA. Badanie obejmowało okres od 2012 do 2015 roku.
File
  • File: 1
    Praca Licencjacka Kamil Zieliński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12691

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb8a8a9d09684456fb803c9752b24c390/
URN
urn:pw-repo:WUTb8a8a9d09684456fb803c9752b24c390

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page