Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Temperature Measurement Utilizing Digital Signal Processor

Paweł Boczarski

Abstract

The main purpose of the thesis was to create a hardware system and application module for industry-conditions temperature measurement. The solution developed during the project, named ISOTHERM, enables temperature measurement in four points, is easy to extend to a larger system, where temperature measurement is only a small part of performed tasks. The thesis contains an abstract of DSP issues, Texas Instruments C28x family digital signal processors, with emphasis to integrated time dependency modules.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Boczarski (FEIT/ICS) Paweł Boczarski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Pomiar temperatury z użyciem procesora sygnałowego
Supervisor
Henryk Kowalski (FEIT/ICS) Henryk Kowalski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001035
Keywords in Polish
DSP, pomiar, temperatura, czas, częstotliwość, TM5320F2808, C28x
Keywords in English
DSP, measurement, temperature, time, frequency, TMS320F2808, C28x
Abstract in Polish
Tematem pracy jest realizacja platformy sprzętowej oraz modułu aplikacji do pomiaru temperatury w warunkach przemysłowych. Sprzętowo-programowy system powstały w ramach pracy, noszey nazwę ISOTHERM, umożliwia pomiar temperatury w czterech punktach, łatwi rozbudowę oraz wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności, w której sam pomiar temperatury stanowi tylko niewielką część wykonywanych zadah. W pracy zawarto ogólny opis zagadnień DSP, możliwości procesorów sygnałowych rodziny C28x firmy Texas Instruments, z naciskiem na wykorzystanie układów zależności czasowych.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb89608130fce48e78dcc7a51d7e62e84/
URN
urn:pw-repo:WUTb89608130fce48e78dcc7a51d7e62e84

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page