Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of morphology petroleum bitumen

Mariusz Dulski

Abstract

The theme of this study was to morphology petroleum bitumen. The present work was 50/70 asphalt, asphalt modified laboratory linear styrene-butadiene-styrene copolymer as follows 2, 3, 5, 7 % by mass and asphalt modified industrially (Orbiton 25/55 – 60 and Orbiton 45/80 – 55). The study consists of two parts: the literature and experimental. The literature part present:  division asphalt,  structure asphalt,  modified asphalt. In the experimental part present:  assumptions for study,  characteristics raw materials,  methodology study,  evaluation of qualitative and quantitative microstructure of asphalts,  summary results. Evaluation microstructure made with fluorescence microscope larger 100x and 200x. With the increase to contents polymer in asphalt is changed microstructure of asphalt. In all composition continuous phase was asphalt. Copolymer in asphalt content 2 and 3 % by mass performed as small grains a regular shape and size. Copolymer in asphalt with higher content they tended to joining in larger clusters. This study allow to specify of shape and size particles copolymer in asphalt. Through the study of microscopic we can compare changes in the microstructure of composition containing various amounts of copolymer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Dulski (FCEMP) Mariusz Dulski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie morfologii bitumów pochodzenia naftowego
Supervisor
Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
asfalt, SBS, mikroskopia optyczna, mikroskopia fluorescencyjna, modyfikacja, mikrostruktura, styren-butadien-styren, kopolimer, ocena jakościowa i ilościowa.
Keywords in English
asphalt, SBS, optical microscopy, fluorescence microscopy, modification, microstructure, styrene-butadiene-styrene, copolymer, evaluation of qualitative and quantitative.
Abstract in Polish
Celem pracy było badanie morfologii bitumów pochodzenia naftowego. Przedmiot badań był asfalt niemodyfikowany (asfalt drogowy 50/70), asfalt modyfikowany w warunkach laboratoryjnych (asfalt drogowy 50/70 z dodatkiem kopolimeru SBS i ilościach 2, 3, 5 i 7 % mas.) oraz asfalty modyfikowane przemysłowo (Orbiton 25/55 – 60 i Orbiton 45/80 – 55). Praca dyplomowa składa się z dwóch części: części literaturowej i części doświadczalnej. Część literaturowa zawiera:  podział asfaltów,  strukturę asfaltów,  modyfikację asfaltów. Część doświadczalna zawiera:  założenia do badań,  charakterystyka surowców,  metodykę badań,  ocenę jakościową i ilościową mikrostruktury asfaltów,  podsumowanie wyników badań. Ocenę mikrostruktury dokonano przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego w powiększeniu 100x i 200x. Ze wzrostem zawartości polimeru w asfalcie zmianie ulegała mikrostruktura asfaltu. We wszystkich kompozycjach fazą ciągłą był asfalt. Kopolimer w asfaltach o zawartości 2 i 3 % mas. występował w postaci drobnych ziaren o regularnym kształcie i rozmiarze. Kopolimery w asfaltach o większych zawartościach miały skłonność do łączenia się w większe skupiska. Badania te pozwalają określać wielkość i kształt cząstek kopolimeru w asfaltach. Dzięki badaniom mikroskopowym można porównać zmiany w mikrostrukturze kompozycji zawierających różne ilości kopolimeru SBS.
File
  • File: 1
    256227_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8219

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb834b98ced334e909fa4ff72cca87871/
URN
urn:pw-repo:WUTb834b98ced334e909fa4ff72cca87871

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page