Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The high-temperature study of heavy petroleum residue

Anna Michalska

Abstract

The paper above shows results for high-temperature research executed on heavy fractions of petroleum waste. The aim of research was to identify possibility to produce porous materials out of selected heavy petroleum waste, which could be used as raw material for further treatment. Theoretical part of this paper includes general characteristics of porous materials, with taking more attention to their production processes, as well as description of carbonization of organic substances, activation of carbon products, extraction and usage of heavy petroleum waste. Experimental part of this paper focuses on presentation the characteristic of materials taken under examination, research method and analysis of obtained results. According to previously considered aim of this paper, asphaltens obtained from ROSE extraction process were carbonized, followed by physical and chemical activation. Product was tested for their iodine number. Next steps included testing of porous materials obtained from petroleum fractions as a possible substances to be used in further reactions. All results were analyzed and described by the author of paper. Conducted research helped to state that there is possibility to get carbon materials out of heavy petroleum waste, which have close, or even higher, iodine adsorption number, comparing to active carbon obtained so far from coal tar pitch. The highest numbers were marked for active carbon produced from asphalt 50/50 in chemical activation with KOH. Taking under consideration results of described research, which are very interesting and prospering, there is definitive need to continue this research in the direction primary assumed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Michalska (FCEMP) Anna Michalska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania wysokotemperaturowe ciężkich pozostałości naftowych
Supervisor
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Barbara Liszyńska (FCEMP/IC) Barbara Liszyńska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
materiały porowate, karbonizacja, aktywacja, ciężkie pozostałości naftowe, węgiel aktywny
Keywords in English
porous materials, carbonization, activation, heavy fractions of petroleum waste, active carbon
Abstract in Polish
Tematem pracy były badania wysokotemperaturowe ciężkich pozostałości naftowych Celem pracy było określenie możliwości wytworzenia materiałów porowatych z wybranych ciężkich pozostałości naftowych. Praca składa się z dwóch części literaturowej i doświadczalnej. W części literaturowej przedstawiono zagadnienia dotyczące procesów wytwarzania materiałów porowatych, karbonizacji substancji organicznych, aktywacji produktów węglowych oraz ogólną charakterystykę materiałów porowatych, a także zagadnienia dotyczące wydzielenia i sposobów zagospodarowania ciężkich pozostałości naftowych. W części doświadczalnej przedstawiono charakterystykę badanych materiałów, metodykę badawczą oraz opracowano wyniki badań wraz z wnioskami. Realizując założony cel przeprowadzono karbonizację i aktywacje fizyczną i chemiczną asfaltenów wydzielonych z procesu ROSE, oznaczono liczbę jodową dla wytwarzanych węgli aktywnych, określono możliwości uzyskanych materiałów porowatych z wybranych frakcji naftowych oraz opracowano wyniki badań i przeprowadzono ich analizę. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że istnieje możliwość otrzymania materiałów węglowych z ciężkich pozostałości naftowych, odznaczających się zbliżonymi lub większymi liczbami adsorpcji jodu do węgli aktywnych uzyskiwanych z paku węglowego. Największymi wartościami liczby adsorpcji jodu odznaczał się węgiel aktywny uzyskany z asfaltytu 50/50, w wyniku aktywacji chemicznej z KOH. Uzyskane w pracy wyniki wskazują na potrzebę kontynuowania podjętego kierunku badań.
File
  • File: 1
    Badania wysokotemperaturowe ciężkich pozostałości naftowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8229

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb81616be3b0d4a969dbd74593dcf5e34/
URN
urn:pw-repo:WUTb81616be3b0d4a969dbd74593dcf5e34

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page