Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym

Kewin Skrzeczyński

Abstract

Niniejsza praca dyplomowa zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania budynku jednorodzinnego. W pierwszej części pracy zostają poruszone zagadnienia teoretyczne dotyczące wymagań kotłowni w zależności od wykorzystywanego w nich paliwa oraz systemu automatycznej regulacji. W kolejnym kroku została przedstawiona charakterystyka budynku wraz ze spisem pomieszczeń występujących w budynku oraz zaprezentowano wyniki obliczeń współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych, jak również ich opis techniczny. Następnie została zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania, poprzedzona obliczeniami obciążenia cieplnego budynku w programie komputerowym. Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania zamkniętego z przeponowym naczyniem wzbiorczym, w systemie dwururowym, z dwoma rozdzielaczami. Dobrano grzejniki płytowe oraz dwa grzejniki łazienkowe drabinkowe. Zaprojektowano źródła ciepła. Głównym źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny na gaz ziemny, pomocniczym kominek z płaszczem wodnym opalany drewnem. Na koniec dokonano analizy, w której oceniano różne paliwa i sposoby sposoby dostarczenia energii cieplnej do budynku. Brano pod uwagę nie tylko nakłady inwestycyjne oraz eksploatacyjne danego sposobu ogrzewania, ale również pracochłonność w użytkowaniu źródła ciepła z danym paliwem.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kewin Skrzeczyński (FEE) Kewin Skrzeczyński,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
centralne ogrzewanie budynek jednorodzinny źródło ciepła układ rozdzielaczowy
File
  • File: 1
    Kewin Skrzeczyński 253592.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13690

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb7db9c7d3c5b4fd5923e12699f9a0d1a/
URN
urn:pw-repo:WUTb7db9c7d3c5b4fd5923e12699f9a0d1a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page