Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Network design for a transport company

Mateusz Falkiewicz

Abstract

Network design for a transport company is a thesis, which describe the following steps, which the Designer of the network has to accomplish during projecting the network for any company. The point of my thesis is an analysis of the chosen methodologies of network designing and available technologies used to network designing and then use all of accumulated knowledge to design a new project of the network for a transport company. After the introduction there is a chapter about methods used in network designing, theirs advantages and disadvantages, and the choice of the best network design methodology. Important thing is that the project has to be made in the way, which guarantee that our clients requirements will be satisfied and that the network and its specifications will be suited for the client needs. Realization of all mentioned things guarantee a Top-Down methodology and its precisely described. Next chapter is a review of available technologies and transmission media, which were used and that are used in the nowadays. There described the Token-Ring, ARCnet, Ethernet and 802.11 (Wi-Fi), standards. In the presented transmission media we can find the coaxial cable, twisted pairs, fiber optic cable and the wireless media. The following chapter is a presentation of the most common network topology and theirs disadvantages and advantages, also the most common problems which are the results of using each one of topologies. There are tips how designer can increase networks reliability and its bandwidth using for example a RSTP protocol. At the end of that thesis we can find a Network design project for an Electronics Market, which is a transport company, which transports and sell electronic devices.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Falkiewicz (FT) Mateusz Falkiewicz,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt sieci teleinformatycznej dla przedsiębiorstwa transportowego
Supervisor
Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Malarski (FT/DATE) Marek Malarski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Sieć komputerowa, projekt, topologia, metodologia Top-Down, Ethernet, 802.11 Wi-Fi, media transmisyjne, niezawodność sieci.
Keywords in English
Computer network, project, network topology, Top-Down methodology, Ethernet, 802.11 Wi-Fi, transmission media, network reliability.
Abstract in Polish
Projekt sieci teleinformatycznej dla przedsiębiorstwa transportowego to praca dyplomowa, w której opisano krok po kroku etapy jakie projektant sieci musi zrealizować podczas wykonywania projektu sieci dla dowolnego przedsiębiorstwa. Celem pracy jest analiza wybranych metodologii projektowania oraz dostępnych technologii wykorzystywanych do budowy sieci teleinformatycznych, a następnie wykorzystanie zgromadzonej wiedzy do wykonania projektu budowy sieci dla przedsiębiorstwa transportowego. Za wstępem znajdziemy rozdział poświęcony jest przedstawieniu metod jakie były stosowane przy projektowaniu sieci, wykaz ich wad i zalet, a także wybór najlepszej spośród nich. Ważną sprawą jest aby projekt wykonany był w sposób gwarantujący spełnienie wymagań klienta oraz dostosowanie parametrów sieci do potrzeb klienta. Spełnienie takich wymagań gwarantuje metodologia Top-Down, która została dokładnie opisana. Kolejny rozdział to przegląd dostępnych technologii oraz mediów transmisyjnych, które były stosowane oraz te, które są stosowane w czasach dzisiejszych. Przedstawiono standardy Token-Ring, ARCnet, Ethernet oraz 802.11 - popularne Wi-Fi. Wśród przedstawionych mediów transmisyjnych znajdziemy kabel koncentryczny, skrętkę miedzianą, światłowody oraz media bezprzewodowe. Kolejny rozdział to prezentacja najpopularniejszych topologii sieciowych oraz przedstawienie ich wad i zalet, a także najpopularniejszych problemów wynikających z zastosowania każdej z opisanych topologii. Znajdziemy tam również sposoby zwiększania niezawodności i przepustowości sieci np. przy użyciu protokołu RSTP. W pracy wykonano również projekt sieci dla przedsiębiorstwa Electronics Market, które zajmuje się transportem sprzętu elektronicznego oraz jego dystrybucją.
File
  • File: 1
    Mateusz Falkiewicz 250079 Praca Dyplomowa Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9529

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb7c768b5145f45e58e94ce5fb21af38f/
URN
urn:pw-repo:WUTb7c768b5145f45e58e94ce5fb21af38f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page