Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of radio signal coverage of GSM-R on the selected section of the railway line

Piotr Michał Czerniak

Abstract

The main issue of the thesis is the GSM-R system (Global System for Mobile Communications - Railway), which is a part of the ERTMS system (European Rail Traffic Management System). The aim of the thesis is to characterize the GSM-R system used for data transmission for the ETCS system (European Train Control System), also realizing voice transmissions and planning a radio and teletransmission network on the section of railway line No. 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom. This thesis discusses the system architecture including its layering and the services offered, in which you can distinguish basic GSM and specific EIRENE railway services. The work presents the theoretical outline of the rules for planning radio networks on railway lines managed by PKP Polskie Linie Kolejowe. In the further part of the work a radio and teletransmission network project of the GSM-R system was developed on the given section of the railway line.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Michał Czerniak (FT) Piotr Michał Czerniak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt sieci radiowej systemu GSM-R na wybranym odcinku linii kolejowej
Supervisor
Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Przemysław Ilczuk (FT/TCTI) Przemysław Ilczuk,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
GSM-R, ETCS, radiołączność, sieć teletransmisyjna, planowanie radiowe
Keywords in English
GSM-R, ETCS, radio communication, teletransmission network, radio planning
Abstract in Polish
Głównym zagadnieniem pracy jest system GSM-R (ang. Global System for Mobile Communications – Railway), będący częścią składową systemu ERTMS (ang. European Rail Traffic Management System). Celem pracy jest charakterystyka systemu GSM-R wykorzystywanego do transmisji danych dla systemu ETCS (ang. European Train Control System), realizującego również transmisje głosowe oraz opracowanie projektu sieci radiowej i teletransmisyjnej na odcinku linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom. W niniejszej pracy szczegółowo omówione zostały architektura systemu wraz z uwzględnieniem jej warstwowości oraz oferowane usługi, obejmujące m. in. podstawowe usługi GSM i specyficzne kolejowe usługi EIRENE. Przedstawiony został zarys teoretyczny zasad planowania sieci radiowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. W dalszej części pracy opracowany został projekt sieci radiowej systemu GSM-R uzupełniony o sieć teletransmisyjną na przedmiotowym odcinku linii kolejowej.
File
  • File: 1
    PracaInżynierska_20190121.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31180

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb7c67051946044e58a3088eb21afeaef/
URN
urn:pw-repo:WUTb7c67051946044e58a3088eb21afeaef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page