Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Steel construction of an aircraft hangar for a passenger plane with a capacity of approx. 150 people

Jan Jakub Łagocki

Abstract

The subject of the diploma thesis is a project of a steel structure aircraft hangar designed for a plane with a capacity of 150 passengers. Parameters of the plane are: 28.3 m wingspan, 28.6 m length and 11.6 m height. The building will be located in Warsaw at the Chopin airport at Żwirki i Figury Street. The area is characterized by the lack of high buildings and trees due to the airport security requirements. Due to the location of the hangar ,it is qualified to the second category of snow load and first wind load category. The basic element of the hangar's supporting structure is the arrangement of space truss girders, secured in the foundation. The entrance gate has been designed as a separate, self-supporting frame- truss structure. The upper and lower straps as well as pillars and cross-braces are made of hot-rolled tubular pipes. Bracing systems have been used to provide stability of the structure. The gable wall is made up from poles, rigidly fixed in the foundation and continuous beams. The diploma thesis consists of three parts: descriptive theoretical, computable and graphic part. The structure model was made in the Robot Structural Analysys program. The annex contains a graphic part of the work: land development plan, general structure drawings, cross-sections, drawings of structural details and drawings of shipping elements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Jakub Łagocki (FCE) Jan Jakub Łagocki,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Stalowa konstrukcja hangaru lotniczego dla samolotu pasażerskiego o pojemności ok. 150 osób
Supervisor
Maciej Cwyl (FCE/ICE) Maciej Cwyl,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
102+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5306
Reviewers
Maciej Cwyl (FCE/ICE) Maciej Cwyl,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Jerzy Grzegorz Idzikowski (FCE/ICE) Jerzy Grzegorz Idzikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hangar, Boeing, stal, konstrukcja stalowa, kratownica przestrzenna
Keywords in English
hangar, Boeing, steel, steel structure, space truss
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest projekt hangaru samolotowego o konstrukcji stalowej przeznaczonej na samolot dla 150 pasażerów o parametrach: 28,3 m rozpiętości skrzydeł, 28,6 m długości oraz 11,6 m wysokości. Budynek zlokalizowany będzie w Warszawie na lotnisku Chopina przy ulicy Żwirki i Figury 1. Teren charakteryzuje się brakiem wysokiej zabudowy oraz roślinności ze względu na wymogi bezpieczeństwa lotniska. Ze względu na umiejscowienie, hangar zakwalifikowany jest do II kategorii obciążenia śniegiem oraz I kategorii obciążenia wiatrem. Podstawowym elementem konstrukcji nośnej hangaru jest układ przestrzennych dźwigarów kratowych w rozstawie 8 m opartych przegubowo na fundamencie. Ustroje poprzeczne zapewniają geometryczną niezmienność układu w kierunku poprzecznym, a w kierunku podłużnym zapewniona jest przy pomocy stężeń. Brama wjazdowa została zaprojektowana jako oddzielna, samonośna konstrukcja ramowo-kratowa. Pas górny, dolny oraz słupki i krzyżulce wykonano są z rur gorącowalcowanych. Do stężenia konstrukcji hangaru zastosowano systemy cięgien. Ściana szczytowa składa się z zamocowanych sztywno w fundamencie słupów dwuteowych oraz ciągłych belek. Praca dyplomowa składa się z trzech części : opisowo teoretycznej, obliczeniowej oraz części graficznej. Model konstrukcji został wykonany w programie Robot Structural Analysys. W załączniku znajduje się część graficzna pracy: plan zagospodarowania terenu, rysunki ogólnobudowlane, schematy poszczególnych elementów konstrukcji oraz rysunki elementów wysyłkowych.
File
  • File: 1
    praca_inż-Łagocki_Jan-276577.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29861

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb780da427b92442488edcd02b72847db/
URN
urn:pw-repo:WUTb780da427b92442488edcd02b72847db

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page