Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of organization passenger rail transport of section Warszawa – Lublin

Anna Dominika Grochowska

Abstract

The subject of this thesis is a project of passenger rail transport operations for Warsaw - Lublin route, which is a part of railway line no 7 Warsaw - Dorohusk. The thesis aims at analysing the current state of passenger rail operations on Warsaw - Lublin route and suggesting new organisation of passenger operations on the analysed route. First chapter is an introduction which contains information on the analysed route and on the train operating companies which operate between Warsaw and Lublin. It also contains basic definitions from the area of passenger rail transport operations. Second chapter presents the main towns situated along the railway line no 7 and served by trains of the companies: PKP Intercity, Koleje Mazowieckie and Przewozy Regionalne. The chapter also list sources of demand for passenger rail transport. Third chapter includes basic information on the current state of the line's infrastructure on the Warsaw - Lublin part. It also presents rolling stock used for passenger operations on the analysed part of the line. Moreover, railway stations where intercity services call have been described in details. Basic parameters of rail infrastructure of the analysed route have also been listed. In the fourth chapter information on the current state of passenger rail services is presented. Based on data provided by PKP Intercity and Koleje Mazowieckie, number of passengers has been determined. As a next step, capacity of the line has been calculated and conditions of travel have been described In the last chapter, the project of passenger rail transport operations for Warsaw - Lublin route is presented. The thesis is concluded with a summary of the project of passenger rail transport operations for Warsaw - Lublin route which has been developed and presented in this paper. Keywords: transport, railway, organisation of carriage, passenger transport, modes of transport
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Dominika Grochowska (FT) Anna Dominika Grochowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa – Lublin
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT) Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, kolej, organizacja przewozów, przewozy pasażerskie, środki transportu.
Keywords in English
transport, railway, organisation of carriage, passenger transport, modes of transport
Abstract in Polish
Praca dyplomowa zawiera projekt organizacji pasażerskich przewozów na odcinku linii kolejowej. Jako przedmiot badań wybrano odcinek Warszawa – Lublin. Jest on częścią linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk. Celem projektu jest wskazanie, na podstawie analizy obecnego stanu pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa – Lublin, propozycji działań, które lepiej dostosują organizację pasażerskich przewozów kolejowych na badanym odcinku do potrzeb podróżnych. Pierwszy rozdział pracy zawiera najważniejsze informacje o przedmiotowym odcinku, a także o firmach kolejowych, świadczących pasażerskie usługi przewozowe na odcinku Warszawa – Lublin. Zamieszczone zostały również podstawowe definicje, związane z organizacją kolejowych przewozów pasażerskich. W drugim rozdziale znajduje się opis większych miejscowości, usytuowanych przy linii kolejowej nr 7, których mieszkańcy są obsługiwani przez pociągi spółek: PKP Intercity, Koleje Mazowieckie oraz Przewozy Regionalne. Wymienione są również czynniki, które generują popyt na kolejowe przewozy pasażerskie. Trzeci rozdział zawiera informacje o podstawowych parametrach charakteryzujących infrastrukturę linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Lublin. Opisano również tabor kolejowy, używany do obsługi przewozów pasażerskich na badanym odcinku. Szczegółowo scharakteryzowano te stacje kolejowe oraz przystanki osobowe, na których zatrzymują się pociągi międzyregionalne. W rozdziale czwartym przedstawione są informacje, dotyczące obecnego stanu pasażerskich przewozów kolejowych. Na podstawie dostępnych danych, określono potok pasażerski. Następnie obliczono wskaźniki, potrzebne do oceny m.in. zdolności przepustowej odcinka oraz warunków podróżowania w pociągach na badanym odcinku. W ostatnim rozdziale zamieszczono projekt zawierający propozycje działań, które dostosowują organizację pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa – Lublin do potrzeb podróżnych. Praca dyplomowa zakończona jest wnioskami, wynikającymi z opracowanego projektu organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa – Lublin.
File
  • File: 1
    25-11-16_Anna_Grochowska_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15174

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb701390345864509914dd34c12e0e881/
URN
urn:pw-repo:WUTb701390345864509914dd34c12e0e881

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page