Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Primary school in the countryside

Małgorzata Anna Dudo

Abstract

The aim is to design a primary school, which will also be a sports center (sports fields and a sports hall) and cultural center (a library and an auditorium) for the neighborhood. The school is located in Lesznowola - a place where many new families buy houses, which is why a new school is needed. In the project it was important to adjust the architecture of the new building to the surrounding single-family houses.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Anna Dudo (FA) Małgorzata Anna Dudo,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Szkoła podstawowa na terenie wiejskim
Supervisor
Magdalena Bieńkuńska (FA/DRAOLA) Magdalena Bieńkuńska,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001359/L
Reviewers
Witold Orzechowski (FA/DFAUD) Witold Orzechowski,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA) Magdalena Bieńkuńska (FA/DRAOLA) Magdalena Bieńkuńska,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
szkoła podstawowa, wieś, przedmieście
Keywords in English
primary school, countryside, suburbia
Abstract in Polish
Celem pracy jest projekt szkoły podstawowej, stanowiącej jednocześnie centrum sportowe (boiska i sala gimnastyczna) i kulturalne (biblioteka, aula) okolicznej społeczności. Szkoła znajduje się w gminie Lesznowola - miejscu, w którym osiedla się wiele nowych rodzin, z czego wynika zapotrzebowanie na szkołę. W projekcie starano się dostosować architekturę nowego budynku do otaczającej go zabudowy jednorodzinnej.
File
  • File: 1
    255852_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10850

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb6accef724e6482a854245a2ec5bbf8f/
URN
urn:pw-repo:WUTb6accef724e6482a854245a2ec5bbf8f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page