Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

AMC data acquisition module for GEM-2D detector

Tomasz Mirosław Przywózki

Abstract

The aim of this thesis was to design hardware schematics and PCB in AMC format for fast modular acquisition system estimating power of soft X-ray photons emitted by hot plasma. There were described known solutions for acquisition of signals from Gas Electron Multiplier detectors, which are utilized in fusion reactors researchs. Concept of new module was presented. IT will be able to work in uTCA cube with already existing systems. All functional blocks of module and whole proces of design were described. At the end there were included the results of simulations which verified the PCB layout.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Mirosław Przywózki (FEIT) Tomasz Mirosław Przywózki,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Moduł przetwarzania sygnałów z detektorów gazowych typu GEM w standardzie AMC
Supervisor
Ryszard Romaniuk (FEIT/PE) Ryszard Romaniuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ryszard Romaniuk (FEIT/PE) Ryszard Romaniuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Arkadiusz Cezary Lewandowski (FEIT/PE) Arkadiusz Cezary Lewandowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
AMC, uTCA, GEM, FPGA, wysoka energia, diagnostyka SXR, akwizycja danych
Keywords in English
AMC, uTCA, GEM, FPGA, High-energy, SXR diagnostics, data acquisition.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie części sprzętowej układu w formacie AMC, będącego częścią systemu detekcji promieniowania miękkiego X emitowanego przez gorącą plazmę. Omówione zostały aktualne rozwiązania w zakresie przetwarzania sygnałów z detektorów gazowych, używanych przy doświadczeniach z reaktorami termojądrowymi. Na ich podstawie zaprezentowano koncepcję nowego modułu, dostosowanego do standardu uTCA, zdolnego do pracy z istniejącymi systemami. Następnie opisano szczegóły realizacji kolejnych bloków zaprojektowanej płyty. Przedstawiono również istotne informacje dotyczące powstawania obwodu drukowanego. Ukazane zostały także wyniki weryfikacji, potwierdzające poprawną realizację projektu PCB.
File
  • File: 1
    Tomasz_Przywózki_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14100

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb696df5788c74643b8775d57453735c4/
URN
urn:pw-repo:WUTb696df5788c74643b8775d57453735c4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page