Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt zrobotyzowanego stanowiska do dozowania silikonu w K-Roset

Marcin Sumiński

Abstract

The essay contains a Project of a robotized stand for reactive hot-melt silicone sealing created In K-Roset software. At the beginning of the essay the definition of an industrial robot, automation and robotization were described. Next, the history of industrial robotics and its modern applications were shown. The essay also contains description of window types and production techniques, it also includes definition of silicone and its application in window industry. The robots produced by Kawasaki concern were characterized. Then the K-Roset software, its work flow and AS language were depicted. At the end it was presented the project of the stand, its main requirements, its conceptual and executive projects and project of a program used on it.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Marcin Sumiński (WBMiP) Marcin Sumiński Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Projekt zrobotyzowanego stanowiska do dozowania silikonu w K-Roset
Promotor
Mariusz Szreder (WBMiP/IIM) Mariusz Szreder Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)
Kierunek / specjalność studiów
Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Mariusz Szreder (WBMiP/IIM) Mariusz Szreder Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Robert Dzierżanowski (WBMiP/IIM) Robert Dzierżanowski Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
robot przemysłowy, silikon, K-Roset, okno
Słowa kluczowe w języku angielskim
industrial robot, silicone, K-Roset, window
Streszczenie w języku polskim
Praca zawiera projekt stanowiska do dozowania reaktywnego hot-melt silikonu na ramę okienną wykonany w programie K-Roset. Na początku pracy zdefiniowano pojęcie robota przemysłowego, przedstawiono także procesy automatyzacji i robotyzacji. Następnie przedstawiono zastosowania robotów przemysłowych w przeszłości, oraz we współczesnym przemyśle. W pracy zaprezentowano rodzaje profili okiennych i sposób ich produkcji, oraz zdefiniowano pojęcie silikonu i jego zastosowania w przemyśle okiennym. Scharakteryzowano też roboty oferowane przez japońską firmę Kawasaki. Następnie przedstawiono środowisko programowania K-Roset, proces projektowania w tym programie, a także wykorzystywany w nim język AS. Na końcu przedstawiono projekt stanowiska: założenia, projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy, oraz projekt oprogramowania wykorzystywanego na tym stanowisku.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 30127

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb66fe41649ab45eb9834cf3332ae061d/
  URN
  urn:pw-repo:WUTb66fe41649ab45eb9834cf3332ae061d

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek