Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a robotized stand for silicone sealing in K-Roset

Marcin Sumiński

Abstract

The essay contains a Project of a robotized stand for reactive hot-melt silicone sealing created In K-Roset software. At the beginning of the essay the definition of an industrial robot, automation and robotization were described. Next, the history of industrial robotics and its modern applications were shown. The essay also contains description of window types and production techniques, it also includes definition of silicone and its application in window industry. The robots produced by Kawasaki concern were characterized. Then the K-Roset software, its work flow and AS language were depicted. At the end it was presented the project of the stand, its main requirements, its conceptual and executive projects and project of a program used on it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Sumiński (FCEMP) Marcin Sumiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt zrobotyzowanego stanowiska do dozowania silikonu w K-Roset
Supervisor
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
robot przemysłowy, silikon, K-Roset, okno
Keywords in English
industrial robot, silicone, K-Roset, window
Abstract in Polish
Praca zawiera projekt stanowiska do dozowania reaktywnego hot-melt silikonu na ramę okienną wykonany w programie K-Roset. Na początku pracy zdefiniowano pojęcie robota przemysłowego, przedstawiono także procesy automatyzacji i robotyzacji. Następnie przedstawiono zastosowania robotów przemysłowych w przeszłości, oraz we współczesnym przemyśle. W pracy zaprezentowano rodzaje profili okiennych i sposób ich produkcji, oraz zdefiniowano pojęcie silikonu i jego zastosowania w przemyśle okiennym. Scharakteryzowano też roboty oferowane przez japońską firmę Kawasaki. Następnie przedstawiono środowisko programowania K-Roset, proces projektowania w tym programie, a także wykorzystywany w nim język AS. Na końcu przedstawiono projekt stanowiska: założenia, projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy, oraz projekt oprogramowania wykorzystywanego na tym stanowisku.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 30127

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb66fe41649ab45eb9834cf3332ae061d/
  URN
  urn:pw-repo:WUTb66fe41649ab45eb9834cf3332ae061d

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard