Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Teleinformatyka w diagnostyce człowieka

Krzysztof Zając

Abstract

The purpose of this thesis is to show a use of information and communications technology in creation of a platform that facilitates performing simple medical measurements on patient’s own using a system based on Internet of Things. Such system contains two components: measurement device in the form of Raspberry Pi 3 board that enables to connect proper medical sensors and end device in the form of smartphone using Android operation system. System is built using client-server architecture. Communication between system components is provided by REST API which uses HTTP protocol. Main functionalities of the system are: performing measurements on demand, planning measurements, sending proper notifications, storing results and presenting them on user interface. System was designed with improving the quality of simple medical measurements performed on patient’s own, encouraging patients to perform such measurements and increasing regularity of performing measurements in mind.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Krzysztof Zając (WEiTI/IT) Krzysztof Zając Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Teleinformatyka w diagnostyce człowieka
Promotor
Tomasz Czarnecki (WEiTI/IT) Tomasz Czarnecki Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
07-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Danuta Ojrzeńska-Wójter (WEiTI/IT) Danuta Ojrzeńska-Wójter Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Tomasz Czarnecki (WEiTI/IT) Tomasz Czarnecki Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
Internet Rzeczy, Raspberry Pi 3, Android, UWP, REST API
Słowa kluczowe w języku angielskim
Internet of Things, Raspberry Pi 3, Android, UWP, REST API
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca dyplomowa przedstawia wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w celu stworzenia platformy umożliwiającej samodzielne wykonywanie prostych badań przy użyciu systemu opartego o Internet Rzeczy. System ten składa się z dwóch składowych: urządzenia pomiarowego w postaci płytki Raspberry Pi 3 umożliwiającej podłączenie odpowiednich czujników oraz urządzenia końcowego, jakim jest urządzenie mobilne z systemem Android. System zbudowany jest w architekturze klient-serwer, a komunikacja między jego elementami zapewniona jest przy użyciu REST API z wykorzystaniem protokołu HTTP. Do głównych funkcjonalności systemu należą: badanie na żądanie, planowanie badań na określoną porę, wysyłanie użytkownikowi odpowiednich powiadomień, przechowywanie wyników oraz ich prezentacja użytkownikowi. System zaprojektowany został z myślą o poprawie jakości samodzielnie przeprowadzanych przez pacjentów badań, zachęcenia do ich wykonywania oraz zwiększenia systematyczności.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Teleinformatyka_w_diagnostyce_człowieka.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32057

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb64bc8c6d7144b03bf1bbd8e106c3a2b/
URN
urn:pw-repo:WUTb64bc8c6d7144b03bf1bbd8e106c3a2b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony