Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Information and communications technology in human diagnostics

Krzysztof Zając

Abstract

The purpose of this thesis is to show a use of information and communications technology in creation of a platform that facilitates performing simple medical measurements on patient’s own using a system based on Internet of Things. Such system contains two components: measurement device in the form of Raspberry Pi 3 board that enables to connect proper medical sensors and end device in the form of smartphone using Android operation system. System is built using client-server architecture. Communication between system components is provided by REST API which uses HTTP protocol. Main functionalities of the system are: performing measurements on demand, planning measurements, sending proper notifications, storing results and presenting them on user interface. System was designed with improving the quality of simple medical measurements performed on patient’s own, encouraging patients to perform such measurements and increasing regularity of performing measurements in mind.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Zając (FEIT) Krzysztof Zając,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Teleinformatyka w diagnostyce człowieka
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Danuta Ojrzeńska-Wójter (FEIT) Danuta Ojrzeńska-Wójter,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Internet Rzeczy, Raspberry Pi 3, Android, UWP, REST API
Keywords in English
Internet of Things, Raspberry Pi 3, Android, UWP, REST API
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa przedstawia wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w celu stworzenia platformy umożliwiającej samodzielne wykonywanie prostych badań przy użyciu systemu opartego o Internet Rzeczy. System ten składa się z dwóch składowych: urządzenia pomiarowego w postaci płytki Raspberry Pi 3 umożliwiającej podłączenie odpowiednich czujników oraz urządzenia końcowego, jakim jest urządzenie mobilne z systemem Android. System zbudowany jest w architekturze klient-serwer, a komunikacja między jego elementami zapewniona jest przy użyciu REST API z wykorzystaniem protokołu HTTP. Do głównych funkcjonalności systemu należą: badanie na żądanie, planowanie badań na określoną porę, wysyłanie użytkownikowi odpowiednich powiadomień, przechowywanie wyników oraz ich prezentacja użytkownikowi. System zaprojektowany został z myślą o poprawie jakości samodzielnie przeprowadzanych przez pacjentów badań, zachęcenia do ich wykonywania oraz zwiększenia systematyczności.
File
  • File: 1
    Teleinformatyka_w_diagnostyce_człowieka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32057

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb64bc8c6d7144b03bf1bbd8e106c3a2b/
URN
urn:pw-repo:WUTb64bc8c6d7144b03bf1bbd8e106c3a2b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page