Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of ratio analysis of the financial situation of a construction company

Aneta Puton

Abstract

The factors that contributed to the creation of the work were the author's combined interests in both the construction industry and the specialization in Finance and Risk Management. The construction industry in our country is defined as one of the areas with the greatest impact on the economy. Changes in the construction market are very dynamic, they are highly competitive, which means that the management process in the construction industry, in particular financial and risk management, is becoming more and more complex. Making decisions and adapting to changes in the company's environment is currently very difficult. The accuracy of the decisions made depends not only on the quality of the data obtained and their availability, but also on the ability to correctly analyze and evaluate. The possibility of access to analytical information and assessment of the company's current operations gives the possibility of efficient and effective management, hence it is advisable to use financial analysis tools in management. The main purpose of the work was to prepare a project for analyzing the financial situation of a construction company. The paper presents financial analysis, detailed analysis of indicators and a project to implement indicators improvement program. An attempt was made to verify some difficulties that arise when creating a financial analysis of construction companies, because the problem is that the overall financial analysis does not suit the needs of construction companies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aneta Puton (FoM) Aneta Puton,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt analizy wskaźnikowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa budowlanego
Supervisor
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Witold Skomra (FoM/CMS) - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Witold Skomra,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)Author's external affiliation: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Keywords in Polish
analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, system wdrożenia
Keywords in English
financial analysis, ratio analysis, implementation system
Abstract in Polish
Czynnikami, które przyczyniły się do napisania pracy były połączone zainteresowania autorki branżą budowlaną jak i specjalizacją jaką jest finanse i zarządzanie ryzykiem. Branża budowlana w naszym kraju określana jest jako jedna z obszarów o największym wpływie na gospodarkę. Zmiany na rynku budowlanym są bardzo dynamiczne, podlegają w wysokim stopniu walce konkurencyjnej, co powoduje, że proces zarządzania w branży budowlanej, a w szczególności zarządzanie finansami i ryzykiem staje się coraz bardziej złożone. Podejmowanie decyzji i dostosowywanie się do zmian otoczenia przedsiębiorstwa jest obecnie bardzo trudne. Trafność podjętych decyzji uzależniona jest nie tylko od jakości pozyskanych danych oraz ich dostępności ale także od umiejętności prawidłowej analizy i oceny. Możliwość dostępu do informacji analitycznych i ocena bieżącej działalności przedsiębiorstwa daje możliwość sprawnego i skutecznego zarządzania stąd wskazane jest, aby w zarządzaniu stosować narzędzia analizy finansowej. Głównym celem pracy było przygotowanie projektu analizy wskaźnikowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa budowlanego. W pracy przedstawiono analizę finansową, szczegółową analizę wskaźnikową oraz projekt wdrożenia programu poprawy wskaźników. Podjęto próbę weryfikacji pewnych trudności jakie występują przy tworzeniu analizy finansowej przedsiębiorstw budowlanych, ponieważ problemem jest to, że ogólna analiza finansowa nie przystaje do potrzeb firm budowlanych.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Puton_Aneta_278609.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27583

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb6467518d0614d18b617ce8bd72979a1/
URN
urn:pw-repo:WUTb6467518d0614d18b617ce8bd72979a1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page