Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Business plan for the purchase of a residential property as a tool of risk identification

Agata Kopeć

Abstract

The subject matter of the paper is a business plan for the purchase of a residential property as a tool of risk identification. The paper is divided into theoretical and project part. In the first part, the author presents the concept of business plan and its key functions. In addition, the objects of a business plan are also characterised. This part provides information on the creators of business plans and the individual stages of their preparation. An important element of this part of the paper is the presentation of features of a correct business plan and the most frequent errors in the development thereof. An analysis of the business plan as a risk assessment tool is also included in this part. The project part of the paper is a business plan for the purchase of a residential property intended for rental purposes. In this part, the author focuses mainly of one of its elements, i.e. financial and investment analysis of the project. The assumptions of the business plan are presented, and the real estate rental market in Warsaw is analysed as a place of the planned purchase. Furthermore, the author analyses the real estate purchase and sale market. In the parameterisation of the optimal property for investment, all factors in favour of the purchase of this particular property are presented. This part ends with a financial analysis and risk assessment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Kopeć (FoM) Agata Kopeć,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Biznes plan zakupu nieruchomości lokalowej jako narzędzie identyfikacji ryzyka
Supervisor
Grażyna Gierszewska (FoM/SMD) Grażyna Gierszewska,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Domański (FoM/SMD) Jarosław Domański,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Grażyna Gierszewska (FoM/SMD) Grażyna Gierszewska,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
biznes plan, identyfikacja ryzyka, analiza finansowa, analiza rynku
Keywords in English
business plan, risk identification, financial analysis, market analysis
Abstract in Polish
Praca dotyczy biznes planu nieruchomości lokalowej jako narzędzia identyfikacji ryzyka. Została podzielona na część teoretyczną oraz projektową. W ramach pierwszej przedstawiono pojęcie biznes planu i jego główne funkcje. Scharakteryzowano także cele biznes planu. Przedstawiono osoby tworzące ten dokument, ja również procedury i poszczególne etapy jego sporządzania. Ważnym elementem tej części pracy było przedstawienie cech prawidłowego biznes planu i najczęściej występujących błędów podczas jego opracowania. Dokonano również analizy biznes planu jako narzędzia szacowania ryzyka. W projekcie biznes planu zakupu nieruchomości pod wynajem skupiono się na jego jednym elemencie – analizie finansowo-inwestycyjnej przedsięwzięcia. Przedstawiono założenia biznes planu. Analizie poddano warszawski rynek wynajmu nieruchomości, ponieważ stanowi on miejsce planowanego zakupu nieruchomości. Analizie poddano także rynek kupna-sprzedaży nieruchomości. W parametryzacji optymalnej nieruchomości pod inwestycję przedstawiono wszystkie czynniki, które przemawiają za zakupem wybranego lokalu. W końcowej fazie przedstawiono analizę finansową oraz ocenę ryzyka.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Agata_Kopec_255375.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13856

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb63e3e32ec0c43879c394fe4519d5f48/
URN
urn:pw-repo:WUTb63e3e32ec0c43879c394fe4519d5f48

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page