Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of students' involvement in scientific research at the university

Agnieszka Swend

Abstract

The work is a response to the problem of low student activity in scientific research at the Faculty of Management at the Warsaw University of Technology. It includes literature research in the field of employee management, what it is and what are the methods of building it. This problem was captured from this perspective due to the lack of publication, directly speaking about student involvement. The literature on employee work is much richer, which is why this problem was translated to academic reality. The second theoretical issue discussed is the matter of scientific research: what is involved in it and how to carry it out. This has been discussed to make a point of how many possibilities exists to involve student in scientific research on different degrees of their study. Also described is the process of changes that the university undergone at the end of the 20th century and its expected shape in the future based on the assumptions of the expected changes. The history of the Faculty of Management and its current offer of research and development activity are described. In order to analyze the level of students’ involvement in scientific research it was conducted on quantitative (survey) and quality (interview). Results show how students themselves assess their level of involvement and their preferences how they want to get to know more about scientific research. The last chapter contains a proposal for changes. The results which were used in it are from conducted research and theoretical aspects related to building engagement taken from the literature used.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agnieszka Swend (FoM) Agnieszka Swend,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena zaangażowania studentów w działalność naukowo-badawczą uczelni
Supervisor
Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Karolina Kitzman (FoM/CMP) Karolina Kitzman,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
zaangażowanie pracownicze, zaangażowanie studenckie, badania naukowe, zaangażowanie studentów w badania, zarządzanie
Keywords in English
employee involvement, student involvement, research, student involvement in research, management
Abstract in Polish
Niniejsza praca jest odpowiedzią na problem jakim jest małe zaangażowanie studentów w działalność naukowo-badawczą na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zawiera ona badania literaturowe w zakresie zaangażowania pracowniczego: czym ono jest oraz w jakie są metody jego budowania. Problem ten został ujęty z tej perspektywy ze względu na brak publikacji mówiących wprost o zaangażowaniu studenckim. Literatura dotycząca zaangażowania pracowniczego jest dużo bogatsza, dlatego na jej podstawie problem ten zostanie przełożony na rzeczywistość akademicką. Drugą teoretyczną kwestią omówioną w tej pracy jest sama kwestia badań naukowych: co wchodzi w ich skład oraz jak je przeprowadzać. Zostało to omówione w celu podkreślenia tego, jak wiele istnieje możliwości włączenia studentów w aktywności naukowo-badawcze w zależności od ich poziomu studiów. Opisany jest również proces przemian jakie przeszedł uniwersytet pod koniec XX w. oraz jego spodziewany kształt w przyszłości na podstawie założeń ustawy 2.0. Następnie przedstawiona została charakterystyka organizacji, na podstawie której jest omawiany problem. Opisana została historia Wydziału Zarządzania oraz jego obecna oferta aktywności naukowo-badawczych. Aby móc badać zaangażowanie studentów, przełożono omówiony w rozdziale pierwszym, problem zaangażowania pracowniczego na rzeczywistość studentów Wydziału Zarządzania. W celu przeanalizowania poziomu zaangażowania oraz preferencji studentów w zakresie działalności naukowo badawczej wykorzystano badania ilościowe (ankieta) i jakościowe (wywiad). Uzyskane wyniki pokazują jak studenci sami oceniają swój poziom zaangażowania oraz własne preferencje, gdzie chcieliby zapoznać się ze światem badań. Ostatni rozdział zawiera propozycję koncepcji zmian mających zmienić obecny stosunek studentów do badań naukowych. Wykorzystane w nim zostały wyniki uzyskane z badań oraz teoretyczne aspekty związane z budowaniem zaangażowania, zaczerpnięte z wykorzystanej literatury.
File
  • File: 1
    PDLAgnieszkaSWEND286132.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29568

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb636a42c0b014e228eae1580c2144735/
URN
urn:pw-repo:WUTb636a42c0b014e228eae1580c2144735

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page