Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A technological and organisational project of the “ŻERAŃ” reinforced hollow core concrete slabs production

Mateusz Lorenc

Abstract

The present thesis covers the development of a technological and organisational model of the “Żerań” floor slabs production. The most important issues regarding prefabrication and organisation of production are discussed in the thesis. The paper includes a detailed classification and functions of ceilings in buildings. Also, for the purpose of this paper, an analysis of the prefabricated units market was carried out. Additionally, it covers a classification and technological and organisational models’ description. The further part contains a description of reinforced hollow core concrete slabs production. For efficient and economically viable operation of a plant, an organizational model of work organisation on work sites was presented along with time calculations and occupations concerning particular operations. It has allowed programming the processes of concrete consolidation mixture and heat treatment of slabs in a precise way. The paper describes every aspects regarding production of the hollow core slab of the “Żerań” type which stands for one of the most widespread and recognizable prefabricated units in Poland
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Lorenc (FCE) Mateusz Lorenc,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologiczno - organizacyjny produkcji żelbetonowych płyt stropowych typu " ŻERAŃ"
Supervisor
Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4244
Reviewers
Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
prefabrykat, płyta stropowa, płyta kanałowa typu „Żerań”
Keywords in English
prefabricated unit, floor slab, reinforced hollow core concrete slab of “Żerań” type
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest opracowanie modelu technologiczno-organizacyjnego produkcji żelbetowych płyt stropowych typu „Żerań”. W pracy omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z prefabrykacją i organizacją produkcji. Przedstawiono szczegółowy podział i funkcje stropów w budynkach. Przeprowadzono analizę rynku prefabrykatów. Dokonano ponadto klasyfikacji i opisu modeli technologiczno-organizacyjnych. W dalszej części pracy opisano proces technologiczny wykonywania żelbetowych płyt kanałowych. W celu prawidłowego i ekonomicznego funkcjonowania zakładu, przedstawiono model organizacji pracy na stanowiskach z wyliczeniem czasów i zatrudnienia w poszczególnych operacjach. Dało to możliwość dokładnego zaprogramowania procesów zagęszczania mieszanki betonowej i obróbki cieplnej płyty. Praca przybliża wszystkie zagadnienia związane z produkcją jednego z najbardziej rozpowszechnionych i rozpoznawalnych prefabrykatów w Polsce, którym jest płyta kanałowa typu „Żerań”.
File
  • File: 1
    tekst-praca inż-Lorenc Mateusz-218203.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9426

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb621ff3261e04072a59a8a3ffe51a07e/
URN
urn:pw-repo:WUTb621ff3261e04072a59a8a3ffe51a07e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page