Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce

Anna Sobiecka

Abstract

Tematem niniejszej pracy jest „ Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce”. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych stanowi wyzwanie dla polskiej polityki. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia analizę pojęć związanych z aktywizacją zawodową i rynkiem pracy, po czym charakteryzuje aktywność zawodową i analizę bezrobocia. Aktywizacja zawodowa to podejmowanie działań sprzyjających, zachęcających do większej aktywności zawodowej. Punktem wyjścia moich rozważań jest aktywność zawodowa, która dotyczy zarówno osób posiadających pracę jak i bezrobotnych. Rynek pracy jest jednym z wielu rynków występujących w gospodarce. Jest to miejsce gdzie spotykają się osoby poszukujące pracy z osobami chcącymi tę prace dać. Aktywność zawodowa uwarunkowana jest korzyściami jak: poziomom płac, zadowolenie z pracy, dobre warunki pracy, czyli odpowiednie godziny i dobra atmosfera, świadczenia dodatkowe dla pracowników. Drugi rozdział obrazuje pojęcia związane z niepełnosprawnością. Zróżnicowanie niepełnosprawności nie pozwala na wprowadzenie jednej, określonej definicji tego pojęcia. Nie daje się dokładnie sprecyzować, dlatego możemy wyróżnić wiele jej definicji. Jedna z definicji określa osobę niepełnosprawną. „Niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny lub/i psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i społecznymi". Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z pewnymi ulgami. Niepełnosprawność człowieka wiąże się z wieloma problemami, miedzy innymi zdrowotnymi, psychologicznymi, socjalnymi oraz zawodowymi. W trzecim opisana jest analiza rynku pracy osób niepełnosprawnych. Przedstawione jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na przestrzeni kilku ostatnich lat. Pokazano jak wygląda bezrobocie wśród niepełnosprawnych, a co za tym idzie ich sytuacja na rynku pracy. Zobrazowano politykę rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych oraz uprawnienia, jakie przysługują osobie z ograniczona sprawnością. Rozdział III wzbogacony jest dodatkowo o badanie ankietowe wyrażające opinie na temat działań państwa i programów w celu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na podstawie tego badania ankietowego wyciągnięte są krótkie wnioski.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Sobiecka (CESS) Anna Sobiecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Supervisor
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
aktywizacja zawodowa, bezrobocie, osoba niepełnosprawna, rodzaje niepełnosprawności, polityka państwa
File
  • File: 1
    254010_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2940

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb600d31843c24386b5e709450de97e4c/
URN
urn:pw-repo:WUTb600d31843c24386b5e709450de97e4c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page