Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Microservice architecture on the example of the streaming service

Paweł Płocharczyk

Abstract

The thesis shows the distributed IT application based on the microservice architecture. Created application allows to create groups of users. Each of them receives access to their own audio streaming. Stream can be edited only by a group participant. Participant can add new songs, remove songs and control which song should be played at a certain time. In the first chapter are shown adventages of distributed architecture compared to monolithic architecture. Most popular technologies which are used in microservice architecture are described in the third chapter. Fourth chapter shows the idea of proposed streaming service. Chapter five is about implementation of idea from chapter four. Chapter five shows implementation of each microservice and launch environment for created system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Płocharczyk (FEIT) Paweł Płocharczyk,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie architektury mikroserwisów na przykładzie aplikacji strumieniowej
Supervisor
Sławomir Kukliński (FEIT) Sławomir Kukliński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Włostowski (FEIT) Krzysztof Włostowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Sławomir Kukliński (FEIT) Sławomir Kukliński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
system informatyczny, mikroserwis, architektura rozproszona, przesyłanie strumieniowe, programowanie
Keywords in English
IT system, microservice, distributed architecture, streaming, programming
Abstract in Polish
W ramach niniejszej pracy dyplomowej został stworzony system oparty na architekturze mikroserwisów realizujący usługę przesyłania strumieniowego. System umożliwia tworzenie własnych grup użytkowników. Każda grupa użytkowników otrzymuje dedykowany strumień audio, który może edytować każdy z uczestników - dodawać kolejne utwory, usuwać je, kontrolować który utwór ma być obecnie odtwarzany. W drugim rozdziale opisano możliwości jakie daje architektura rozproszona w stosunku do architektury monolitycznej. Trzeci rozdział poświęcony jest technikom, których wykorzystanie znacząco usprawnia proces powstawania systemu opartego na architekturze mikroserwisów. Opisuje najpopularniejsze metody integracji mikrousług oraz przydatne techniki implementacyjne. Czwarty rozdział opisuje szerzej koncepcję, która przyświecała podczas implementowania systemu. Ukazane zostały odpowiedzialności każdej z mikrousług. Rozdział piąty jest poświęcony implementacji i pokazuje w jaki sposób zrealizowano poszczególne usługi oraz ekosystem, który umożliwia ich efektywną współpracę.
File
  • File: 1
    Praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33332

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb5e3180fa0d1463d9a4ca87f91e16bd1/
URN
urn:pw-repo:WUTb5e3180fa0d1463d9a4ca87f91e16bd1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page