Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Basics of institutional and legal system of anti-trafficking in Poland

Sylwia Galicka

Abstract

This thesis entitled „ Basics of institutional and legal system of anti – trafficking in Poland” was divided into three parts. The first chapter was presented a general outline and raised problems of human trafficking. In the second chapter, the attention has been focused primarily on the institutions and activities carried out by the United Nations, Council of Europe, the Police and Border Guard. Third and the last one chapter The third section describes the prevention of human trafficking. There have been presented regulations contained in the Penal Code concerning crimes of this and the activities perform non-governmental organizations in order to prevent this crime.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sylwia Galicka (FASS) Sylwia Galicka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Podstawy systemu instytucjonalnego i prawnego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce
Supervisor
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Barbara Krupa (FASS/DALPP) Barbara Krupa,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
handel ludźmi, przestępstwo, instytucje, przeciwdziałanie, formy handlu ludźmi
Keywords in English
trafficking, crime, institutions, counteraction, forms of human trafficking
Abstract in Polish
Niniejsza praca pod tytułem: „Podstawy systemu instytucjonalnego i prawnego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce” została podzielona na trzy części. W rozdziale pierwszym został przedstawiony ogólny zarys i poruszana problematyka dotycząca handlu ludźmi. W drugim rozdziale uwaga została skupiona przede wszystkim na instytucjach i działaniach prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Rady Europy czy Policji i Straży Granicznej. Trzeci rozdział przedstawia sposoby przeciwdziałania handlu ludźmi. Zostały tam przedstawione regulacje prawne znajdujące się w Kodeksie karnym dotyczące owego przestępstwa oraz prace jakie wykonują liczne organizacje pozarządowe w celu zapobiegania temu procederowi.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13340

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb5df687c61824eac9d5f33b2ea97bbd9/
URN
urn:pw-repo:WUTb5df687c61824eac9d5f33b2ea97bbd9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page