Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Finite element analysis of the vertical tailplane of PZL-106BT aircraft with a CAD/CAE besed multidisciplinary process

Péter Deák

Abstract

The main goal of the thesis was to compare two models of PZL-106BT (Kruk) agricultural aircraft’s vertical tail, using a Finite Element Approach. The first part of the presented work provides an introduction to the Multidisciplinary CAD/CAE based aircraft design optimization. A flowchart of the idea shows how this model can be implemented using the software (PANUKL, CalculiX, Unigraphics NX) presented throughout this thesis. The thesis also intends to give conclusions about the application of PANUKL software that is still being developed. After the theoretical introduction of the vertical tail, the Multidisciplinary process for the structural analysis follows. The geometry model creation together with aerodynamics calculations were performed using PANUKL software. Moreover, CalculiX was used for post-processing in the Finite Element Analysis. The final part deals with the results of the structural analysis which compares the two analyzed models from structural point of view and other conclusions that can be drawn from the analyses. It focuses on the nodal displacements, Von-Mises stresses arising at the aft spar and at the ribs. A frequency analysis was also performed to determine structural eigenmodes. Finally, buckling factors are determined to analyze the models for buckling.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Péter Deák (FPAE) Péter Deák,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza metodą elementów skończonych statecznika pionowego samolotu PZL-106BT w oparciu o multidyscyplinarny proces CAD/CAE
Supervisor
Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
66 + zał.
Internal identifier
MEL; PD-3738
Reviewers
Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tomasz Goetzendorf-Grabowski (FPAE/IAAM) Tomasz Goetzendorf-Grabowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Analiza Metodą Elementów Skończonych, Statecznika Pionowego, PZL-106 BT
Keywords in English
Aircraft Design Optimization, PZL-106 BT, Vertical Stabilizer, Multi-disciplinary Process, MDCAD, Finite element analysis
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było porównanie dwóch wersji usterzenia pionowego samolotu rolniczego PZL-106BT (Kruk) za pomocą metody elementów skończonych. W pierwszej części pracy opisano wprowadzenie do multidyscyplinarnej optymalizacji CAD/CAE. Schemat blokowy idei pokazuje, że ten model może być zrealizowany przy pomocy oprogramowania (PANUKL,CalculiX, Unigraphics NX) przedstawionego w niniejszej pracy. Praca dyplomowa ma również dać wnioski o oprogramowaniu PANUKL, które jest ciągle w rozwijane. Po teoretycznjym opisie mechanizmu działania usterzenia pionowego, następuje analizy multidyscyplinarne aerodynamiczna strukturalna. Stworzenie modelu geometrii wraz z przeprowadzeniem obliczeń aerodynamicznych zostało wykonane za pomocą programu PANUKL. Program CalculiX został użyty do analiz wytrzymałościowych. Końcowa część zawiera wyniki analizy strukturalnej, która porównuje dwa modele struktury. Analiza koncentruje się ona na przemieszczeń węzłowych i naprężeniach Von-Misesa żeber i dźwigara usterzenia pionowego. Wykonana została także analiza częstości i postaci drgań własnych. Wreszcie określone zostały naprężenia krytyczne i postacie wyboczenia.
File
  • File: 1
    Peter_Deak_Bachelor's_Thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12361

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb5bd6e0eb9684da89c4aeed34c44bfcf/
URN
urn:pw-repo:WUTb5bd6e0eb9684da89c4aeed34c44bfcf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page