Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural design of device for knee joint rehabilitation

Mateusz Andrzej Krysiak

Abstract

The knee joint is highly exposed to various injuries due to performed function in the organism and significant loads in the daily life. The most important structures in the knee joint keeping the stability of the knee are ligaments: ACL, PCL, MCL and LCL. Injuries of these ligaments are often tied to gait impairment and weeks of intense rehabilitation. Nowadays, the use of robotic devices is the upcoming trend due to the ability to perform cyclical, repeatable movements that can be programmed, learned during exercises with the therapist or performed with telemanipulators. Currently, various types of rehabilitation devices exist, however they are not popular due to the high price and insufficient efficiency, only slightly better in comparison with exercising with the therapist. The robotic device proposed in this paper gives the necessary assist during movements in knee and hip joints, which leads to faster recovering from injury. Sensors that are used in this device allow for necessary registration of data during a therapeutic session, which gives the basis for precise analysis of the rehabilitation process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Andrzej Krysiak (FPAE) Mateusz Andrzej Krysiak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny stanowiska do rehabilitacji stawu kolanowego
Supervisor
Grzegorz Kamiński (FPAE/IAAM) Grzegorz Kamiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
62+rysunki
Internal identifier
MEL; PD-3743 (zastrzeżona)
Reviewers
Grzegorz Kamiński (FPAE/IAAM) Grzegorz Kamiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
staw kolanowy, rehabilitacja, roboty rehabilitacyjne, urządzenia asystujące, fizjoterapia, urazy więzadeł
Keywords in English
knee joint, rehabilitation robots, assisting devices, physiotherapy, knee ligaments injuries
Abstract in Polish
Staw kolanowy jest narażony na różnorodne urazy ze względu na funkcję, jaką pełni w organizmie oraz obciążenia, jakim jest poddawany w życiu codziennym. Istotną rolę w utrzymaniu stabilności stawu kolanowego pełnią więzadła stawu kolanowego: ACL, PCL, MCL oraz LCL. Ich urazy często wiążą się z upośledzeniem możliwości poruszania i wielotygodniową rehabilitacją, która jest konieczna przy procesie powrotu do pełnej sprawności fizycznej. Podczas terapii coraz częściej wykorzystywane są urządzenia mechaniczne, których zaletą jest możliwość wykonywania powtarzalnych i cyklicznych ruchów, które mogą zostać zaprogramowane, nauczone poprzez zapis danych podczas ćwiczeń z terapeutą lub realizowane za pomocą telemanipulatorów. Obecnie istnieje kilka różnych typów urządzeń asystujących w rehabilitacji stawu kolanowego, jednak nie są one jeszcze popularne ze względu na swoją cenę i niewiele lepszą skuteczność w porównaniu do zabiegów z fizjoterapeutą. Zaproponowane w pracy urządzenie zapewnia asystę podczas ruchu w stawach biodrowym i kolanowym, co pozwoli pacjentom na szybszy powrót do zdrowia. Wykorzystane sensory umożliwiają rejestrację danych z sesji terapeutycznej, co pozwala na dokładną analizę przebiegu rehabilitacji.
File
  • File: 1
    Stanowisko do rehabilitacji stawu kolanowego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12199

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb5b7738945eb4c51b63c18f7bc040deb/
URN
urn:pw-repo:WUTb5b7738945eb4c51b63c18f7bc040deb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page