Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of rear suspension with coupled wishbones for passenger automobile

Daniel Wojciech Łączyński

Abstract

The subject of the work is the design of the rear suspension with coupled wishbones to the passenger car. Modification of the Renault Scénic I suspension was carried out, whose main feature was the use of torsion bars as the elements responsible for stiffness. This solution was characterized by a higher level of complexity of the structure (two torsion bars per one wheel) and often failures resulting from it. This vehicle has a front drive and a minivan body. The modification consisted in creating a more modern construction, which was used in the second generation of this model. In the designed construction, the torsion bars were replaced with helical springs. The design of the flexible beam connecting two longitudinal wishbones was modeled on the basis of the suspension of the second-generation Renault Scénic II. The calculations of basic vehicle parameters and dimensions of elastic elements were performed. Furthermore, CAD model of suspension was also made in SolidWorks, which made it possible to generate 2-D assembly drawings of the suspension. Assuming the system of loads acting on the car's rear axle, using the ANSYS software, the strength analysis of the designed suspension was carried out.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Wojciech Łączyński (FACME) Daniel Wojciech Łączyński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt zawieszenia tylnego z wahaczami sprzężonymi do samochodu osobowego
Supervisor
Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Hubert Sar (FACME/IV) Hubert Sar,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2056
Reviewers
Hubert Sar (FACME/IV) Hubert Sar,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Fundowicz (FACME/IV) Piotr Fundowicz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Zawieszenie samochodu2. Sztywność zawieszenia3. Sprężyna śrubowa4. Obliczenia wytrzymałościowe5. Modelu CAD zawieszenia
Keywords in English
1. Suspension of the car2. Suspension stiffness3. Coil spring4. Strength calculations5. Suspension CAD model
Abstract in Polish
Tematem pracy był projekt zawieszenia tylnego z wahaczami sprzężonymi do samochodu osobowego. Przeprowadzono modyfikację zawieszenia samochodu Renault Scénic I, którego główną cechą było zastosowanie jako elementów sprężystych drążków skrętnych. Rozwiązanie to charakteryzowała większa komplikacja konstrukcji (po dwa drążki skrętne na jedno koło) oraz częste usterki z tego wynikające. Pojazd ten posiada przedni napęd i nadwozie typu minivan. Modyfikacja polegała na stworzeniu nowocześniejszej konstrukcji, którą stosowano w drugiej generacji tego modelu. W zaprojektowanej konstrukcji drążki skrętne zastąpiono sprężynami śrubowymi. W konstruowaniu belki podatnej i wahaczy wzorowano się na zawieszeniu drugiej generacji samochodu Renault Scénic II. W pracy wykonano obliczenia podstawowych parametrów pojazdu oraz wyznaczono wymiary elementów sprężystych. Następnie stworzono model CAD zespołu zawieszenia w programie SolidWorks, co pozwoliło także na wygenerowanie rysunków 2-D zawieszenia. Przyjmując układ sił obciążających oś tylną samochodu, z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS, przeprowadzono analizę wytrzymałościową projektowanego zawieszenia.
File
  • File: 1
    Łączyński_Daniel_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30825

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb57d01b9d61a4f8d9ef78132c593e99c/
URN
urn:pw-repo:WUTb57d01b9d61a4f8d9ef78132c593e99c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page