Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the recipe composition of the glue mortar used in insulation systems of external walls of buildings

Krystian Ziemiński

Abstract

Engineering thesis its scope includes the research of the thermal insulation system made of glue mortar for bonding styrofoam boards and embedding the mesh as a new product with the original composition designed by the author of the work Kresyl 1® and Kresyl 2®.The conducted research are to prove that the designed mortars meet all the requirements specified by standards and can be offered for retail sale. As the part of the engineering thesis, in laboratories of Warsaw University of Technology in Plock at Łukasiewicz 17, were made research models with two variants of plaster (mineral and acrylic) and a models of the reinforcement layer in accordance with the guidelines contained in ZUAT - 15/V 0.3/2010 and ETAG no. 004. The results were analyzed and presented in tabular form. Mortars designed by the author of the work were subjected to the following tests: • determination of the consistency and the bulk density of the adhesive mass; • adherence of the adhesive mass to the concrete and styrofoam; • frost resistance and water consumption of the thermal insulation system; • interlayer adherence in the thermal insulation system; • diffusion resistance of the relative thermal insulation systems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krystian Ziemiński (FCEMP) Krystian Ziemiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt składu recepturowego zaprawy klejącej wykorzystywanej w systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków
Supervisor
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
termomodernizacja, zaprawa tynkarska, masa klejąca, siatka zbrojąca, masa tynkarska, układ ociepleniowy
Keywords in English
thermal modernization, plaster mortar, adhesive mass, reinforcing mesh, plaster mass, thermal insulation system, acrylic plaster, mineral plaster
Abstract in Polish
Praca inżynierska swoim zakresem obejmuje badania układu ociepleniowego wykonanego z zaprawy klejącej do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki, jako nowy wyrób o oryginalnym składzie opracowanym przez autora pracy Kresyl 1® i Kresyl 2®. Przeprowadzone badania mają udowodnić, że opracowane zaprawy spełniają wszystkie wymogi normowe i mogą być wystawione na sprzedaż detaliczną. W ramach pracy inżynierskiej, w laboratoriach Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17, wykonano makiety badawcze z dwoma wariantami wyprawy tynkarskiej (mineralnej i akrylowej) oraz makiety z warstwą zbrojącą, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ZUAT – 15/V 0.3/2010 oraz ETAG nr 004. Uzyskane wyniki przeanalizowano i przedstawiono w formie tabelarycznej. Zaprawy opracowane przez autora pracy poddano następującym badaniom: • określenie konsystencji oraz gęstości objętościowej masy klejącej; • przyczepności masy klejącej do betonu i do styropianu; • mrozoodporności i wodochłonności układu ociepleniowego; • przyczepności międzywarstwowej w układzie ociepleniowym; • oporu dyfuzyjnego względnego układów ociepleniowych.
File
  • File: 1
    245840_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4227

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb574f44b67814a7dbe139114f492cd56/
URN
urn:pw-repo:WUTb574f44b67814a7dbe139114f492cd56

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page