Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Real-time cloth simulation and rendering

Kšyštof Narkovič

Abstract

The presented thesis describes creation of a realistic real time cloth simulation. The selected simulation method defines the cloth as a set of the points connected with the springs and resolves spring forces using the Verlet integrator. In this approach a knowledge of the last position change is sufficient for the the current velocity calculation. This allows to omit two classical steps of the physical simulation - calculation of the current acceleration fřom the internal and external forces and then the velocity from the defined acceleration in order to obtain the displacement. The main advantage of the position based approach is the stability and straightforward implementation of the collisions. Moreover the thesis presents the rendering of the cloth material and some additional algorithms which could be used with other cloth representations and integration schemes as well. Such algorithms are for example: calculation of cloth’s normal vectors, air drag and wind influence simulation, optimisation of collision calculation using space subdivision.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kšyštof Narkovič (FEIT/ICS) Kšyštof Narkovič,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wizualizacja i symulacja tkanin w czasie rzeczywistym
Supervisor
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000824
Keywords in Polish
symulacja tkaniny, symulacja komputerowa, czas rzeczywisty, algorytm Verleta, system cząsteczkowy, Blinn-Phong, Minnaert, BTF, SBRDF
Keywords in English
cloth simulation, computer simulation, real time, Verlet integration, particle system, mass-spring system, Blinn-Phong, Minnaert, BTF, SBRDF
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje tworzenie realistycznej symulacji tkaniny w czasie rzeczywistym. Wybranâ metodą symulacji jest przedstawienie tkaniny jako siatki punktów połączonych sprężynami i liczenie powstałych sił. Do integracji został wykorzystany algorytm Verleta. Takie podejście pozwała na obliczanie aktualnego wektora szybkości punktów na podstawie zmiany ich pozycji, co umożliwia pominięcie dwóch klasycznych kroków symulacji fizycznej na komputerze — aktualizacji przyśpieszenia i aktualizacji szybkości na podstawie przyśpieszenia, by następnie obliczyć przesunięcie. Podstawową zaletâ symulacji opartej na pozycjach jest stabilność i prostota obsługi kolizji. Praca zawiera również opis sposobu rysowania tkaniny oraz opis pomocniczych algorytmów, które mogâ być zastosowane wraz z innymi algorytmami symulacji tkanin i z innymi sposobami numerycznego całkowania. Takie algorytmy to np. obliczanie wektorów normalnych dla tkaniny, obliczanie wpływu oporu powietrza i wiatru oraz podział przestrzeni w cełu przyśpieszenia wyszukiwania punktów kolizji.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb565c6cd106d4fa79f53e2b6381bd862/
URN
urn:pw-repo:WUTb565c6cd106d4fa79f53e2b6381bd862

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page