Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of class G road section with a junction – section 5

Bartłomiej Korczak

Abstract

The purpose of the thesis was to design class G road section with a junction with class Z road section. Class G road section was connected to the next sections, designed by other students. Diploma thesis was based on obtained design data: forecasted traffic flows in 2035, vector base map in electronic form and geological cross-section. Roads were designed with use of current standards and regulations, with Author paying attention to existing development plan. First part of the thesis contains specifications and calculations. Project includes capacity of junction, capacity between junctions, construction and earthwork calculations. Road works were arranged into a bill of quantities. Second part of the thesis is part with drawings. It includes key plan, situation plans, profiles, cross sections of both roads and junction contour plan. Furthermore, project included traffic organization and junction visibility check.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Korczak (FCE) Bartłomiej Korczak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt odcinka drogi klasy G wraz ze skrzyżowaniem - odcinek 5
Supervisor
Tadeusz Zieliński (FCE/IRB) Tadeusz Zieliński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
72 + załączniki
Internal identifier
DIL-3827
Reviewers
Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Tadeusz Zieliński (FCE/IRB) Tadeusz Zieliński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
projekt, droga, skrzyżowanie, MicroStation, InRoads
Keywords in English
project, road, junction, MicroStation, InRoads
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej było zaprojektowanie odcinka drogi klasy G wraz ze skrzyżowaniem z drogą klasy Z. Odcinek został dowiązany do sąsiednich odcinków, projektowanych przez innych studentów. Pracę dyplomową wykonano na podstawie danych projektowych: prognozowanych natężeń ruchu w 2035 r., mapy wektorowej w wersji elektronicznej i przekroju geologicznego. Drogi zaprojektowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi, biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu. Pierwsza część pracy zawiera opis techniczny i obliczenia. W projekcie przeprowadzono obliczenia przepustowości odcinków międzywęzłowych drogi głównej i skrzyżowania, konstrukcji nawierzchni i robót ziemnych. Roboty drogowe zostały zestawione w przedmiarze robót. Druga część pracy to część rysunkowa. Zawiera plan orientacyjny, plany sytuacyjne, przekroje podłużne i poprzeczne obu tras oraz plan warstwicowy skrzyżowania. Przedstawiono również projekt organizacji ruchu i analizę widoczności na skrzyżowaniu.
File
  • File: 1
    praca inż-Korczak Bartłomiej-251858.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10934

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb520ba313ec242d5b61b5352e6c1cd12/
URN
urn:pw-repo:WUTb520ba313ec242d5b61b5352e6c1cd12

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page