Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of transport service in the county of Skierniewice in the terms of passengers transport

Michał Kłąb

Abstract

The following operation can be divided into two parts. In the first part of the work presented is an analysis of the current passenger transport services in the county Skierniewice, and key village from neighboring counties, which are realized connection. We find here the characteristics of the district Skierniewice. Description of rail and road infrastructure, and facilities for passengers, as well as the characteristics of rail and road transport, as well as individual carriers providing transport services involving the carriage of passengers. There are in this part of the data of daily passenger flow in all directions pursued by operating in the district of Skierniewice carriers. The second part of the work is to introduce some amendments to the existing operating system and passenger service. The amendments relate mainly to eliminate empty runs and maladjustment appropriate means of transport is the stream of passengers on a given direction. Calculation of duty cycles rolling stock and the number of connections, along with a list of rolling stock held by carriers. This will allow you to select the appropriate mode of transport that can be used to the full. The analysis of the creek passenger stops will enable smaller cars, which were previously separate and unprofitable connections to other existing courses. This will lead to reduce the total number of courses. Included will also present a summary of the activities carried out and explore the possibility of their implementation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Kłąb (FT) Michał Kłąb,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza obsługi transportowej powiatu skierniewickiego w zakresie przewozów pasażerskich
Supervisor
Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Faculty of Transport (FT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Danuta Żebrak (FT/TSEL) Danuta Żebrak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, pasażer, kolej, powiat, pojazd, przewóz, Skierniewice
Keywords in English
transport, passanger, rail, country, vehicle, carriage, Skierniewice
Abstract in Polish
Poniższą pracę można podzielić na dwie części. W pierwszej części pracy przedstawiona jest analiza aktualnej obsługi transportowej pasażerów powiatu skierniewickiego, oraz kluczowych miejscowości z sąsiednich powiatów, z którymi realizowane są połączenia. Znajdziemy tu charakterystykę powiatu skierniewickiego. Opis infrastruktury kolejowej i drogowej, oraz obiektów służących pasażerom, a także charakterystykę transportu kolejowego i drogowego, oraz poszczególnych przewoźników świadczących usługi transportowe polegające na przewozie pasażerów. Znajdują się w tej części również dane dotyczące dobowych przepływów pasażerskich na wszystkich realizowanych kierunkach przez działających na obszarze powiatu skierniewickiego przewoźników. Druga część pracy polega na wprowadzeniu pewnych poprawek do istniejącego i działającego systemu obsługi pasażerskiej. Poprawki dotyczą głównie wyeliminowania pustych przebiegów oraz niedopasowaniu odpowiedniego środka transportu to potoku pasażerskiego na danym kierunku. Obliczenie współczynników wypełnienia taboru oraz liczby połączeń wraz z wykazem taboru, posiadanego przez przewoźników. Dzięki temu będzie można dobrać odpowiedni środek transportu, aby mógł być wykorzystany w pełni. Natomiast analiza potoku pasażerskiego pozwoli włączyć mniejsze przystanki osobowe, które do tej pory były osobnymi i nierentownymi połączeniami, do innych istniejących kursów. Doprowadzi to do zredukowania ogólnej liczby kursów. Zawarte zostanie dodatkowo podsumowanie obecnie wykonanych działań i zbadanie możliwości wprowadzenia ich w życie.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Michał_Kłąb.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9465

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb50fdc62f33946dead440187706af8e9/
URN
urn:pw-repo:WUTb50fdc62f33946dead440187706af8e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page