Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Model of micro gas turbine powered installation as source of electricity and heat for building of the Institute of Heat Engineering

Wladyslaw Jaroszuk

Abstract

Thesis concerns technical and economical analysis of usage of micro gas turbine, which has been selected for Institute of Heat Engineering building, as primary mover in distributed generation. In addition to reducing grid transmission loses such case also provides primary energy saving because of generating power and heat in combined operation. Micro turbine has been considered the best option for this case because it’s able to react fast to changeable conditions, especially, high gradients of power in a relatively small building which has big electrical consumers such as engines, pumps etc. For estimation of the amount of produced power, heat and the quantity of fuel used for this mathematical model of the proposed solution was made in GateCycle software. Then different operating points of the system were calculated by means of the CycleLink add–on to GateCycle. This allowed for highly automated computation process. The analysis of the modeled system operation was based on historical data of power demand and ambient temperature. Amount of produced power, heat and quantity of fuel used were then applied to simple economical model made for ensuring profitability of the solution. As the base of this model prices of electricity, heat and gaseous fuel provided for the building were taken.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wladyslaw Jaroszuk (FPAE) Wladyslaw Jaroszuk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Model instalacji z mikro turbiną gazową jako źródłem zasilania w energię elektryczną i ciepło Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej
Supervisor
Jarosław Milewski (FPAE/IHE) Jarosław Milewski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
88
Internal identifier
MEL; PD-3489
Reviewers
Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Jarosław Milewski (FPAE/IHE) Jarosław Milewski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
mikro turbiny gazowe, kogeneracja, generacja rozproszona, modelowanie, GateCycle, CycleLink
Keywords in English
micro gas turbines, cogeneration, distributed generation, modeling, GateCycle, CycleLink
Abstract in Polish
Praca dotyczy analizy potencjału instalacji mikro turbiny gazowej na potrzeby zasilania Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej. Mikro kogeneracja—czy tez kogeneracja rozproszona—jest jednym ze sposobów ograniczenia strat przesyłowych w sieci elektroenergetycznej. Wprowadza ona dodatkowo oszczednosc energii pierwotnej zwiazana z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w jednym zródle. Po dokonaniu analizy zapotrzebowania budynku Instytutu Techniki Cieplnej na ciepło oraz energie elektryczna uznano, ze mikro turbina gazowa moze posłuzyc jako odpowiednie zródło rozproszone. Uzasadnieniem takiej decyzji jest mozliwosc szybkiego dostrajania sie maszyny do zmiennych warunków zapotrzebowania na energie elektryczna oraz relatywnie duzych gradientów zmiany zapotrzebowania, w stosunkowo małym budynku. W celu okreslenia ilosci produkowanej energii elektrycznej, ciepła oraz zuzywanego na ten cel paliwa dokonano analizy pracy modelowego układu w oparciu o dane historyczne zapotrzebowania oraz temperatury. Obliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o program GateCycle, w którym wykonano model jednostki oraz dodatek CycleLink, w którym dokonano obliczen poszczególnych punktów pracy. Na bazie otrzymanych wyników oszacowano produkcje energii elektrycznej oraz ciepła dla załozonych trybów pracy maszyny. Dokonano analizy ekonomicznej potencjalnej inwestycji przyjmujac za punkt odniesienia ceny taryfowe energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz paliwa gazowego obowiazujace w obecnej chwili.
File
  • File: 1
    Jaroszuk 2015 Mikro-turbina_rev4_marg_prt.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9313

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb4e5dd1ae960488a83b017cff1dd876c/
URN
urn:pw-repo:WUTb4e5dd1ae960488a83b017cff1dd876c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page