Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt konstrukcji lądowiska dla helikopterów

Karolina Ogrodowska

Abstract

The subject of this thesis is project of construction hospital heliport, which was projected as a reinforced, monolithic structure in flat slab floor system. Project has been divided into parts: theoretical and practical. Theoretical part contains guidelines for design of heliports, describes calculation methods of flat slab floor system, presents solutions for structural - technical measures adopted in the thesis and gives examples of location heliports. The practical part include the technical description of the location, equipment, construction of heliport, the ground parking placed under the heliport, as well as communications parts which connecting the heliport slab with hospital complex. There has been calculated dead loads and live loads of exploitation, wind, snow and dynamic load of helicopter. Static analysis has been made in the program Robot Structural Analysis 2016. In order to obtain internal forces, the heliport has been modeled as spatial object, while verification serviceability limit state has been done for theoretical reinforcement in replacement model where columns are elastic supports. Calculated building elements: • Heliport slab – thickness 32 cm • Reinforced concrete column 30 x 30 cm • Spread foundation 250 x 250 cm and height of 50 cm • Reinforced concrete stairs with plate thickness 15 cm • Stair landing beam - 30 x 30 cm
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Karolina Ogrodowska (WIL) Karolina Ogrodowska Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Projekt konstrukcji lądowiska dla helikopterów
Promotor
Marcin Lech Niedośpiał (WIL/IIB) Marcin Lech Niedośpiał Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
07-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
DIL-4392
Recenzenci
Marcin Lech Niedośpiał (WIL/IIB) Marcin Lech Niedośpiał Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Agnieszka Julita Golubińska (WIL/IIB) Agnieszka Julita Golubińska Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
płyta lądowiska, układ płytowo – słupowy, konstrukcja, stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności
Słowa kluczowe w języku angielskim
slab of heliport, flat slab floor system, construction, ultimate limit state, serviceability limit state
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy jest projekt przyszpitalnego lądowiska dla helikopterów, które zaprojekowane zostało jako konstrukcja żelbetowa, monolityczna w układzie konstrukcyjnym płytowo- słupowym. Projekt został podzielony na część teoretyczną i projektową. W części teoretycznej zawarto wytyczne dotyczące projektowania lądowisk, opisano metody obliczania układów płytowo – słupowych, przedstawiono propozycje rozwiązań konstrukcyjno – technicznych przyjętych w opracowaniu oraz podano przykłady lokalizacji lądowisk. W części projektowej przedstawiono opis techniczny dotyczący położenia, wyposażenia oraz konstrukcji lądowiska jak również parkingu naziemnego znajdującego się pod nim, a także części komunikacyjnych łączących lądowisko z kompleksem szpitalnym. Zestawiono obciążenia stałe oraz zmienne – użytkowe, od wiatru i śniegu oraz obciążenia od helikoptera uwzględniając efekt uderzeniowy dla płyty lądowiska. Analizy statycznej dokonano w programie Robot Structural Analysis 2016. Do uzyskania sił wewnętrznych lądowisko zamodelowano jako obiekt przestrzenny, z kolei sprawdzenia stanu granicznego użytkowalności dokonano dla zbrojenia teoretycznego w modelu zastępczym w którym słupy zostały wprowadzone jako podpory sprężyste. Wymiarowane elementy konstrukcji budynku: • Płyta lądowiska gr. 32 cm • Słup żelbetowy o wymiarach 30 x 30 cm – w sytuacji obliczeniowej trwałej oraz wyjątkowej • Stopa fundamentowa o wymiarach 250 x 250 cm i wysokości 50 cm • Schody żelbetowe o grubości płyty 15 cm • Belka spocznikowa o wymiarach 30 x 30 cm
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca inż-Ogrodowska Karolina-251939.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 10933

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb4db3f3d5972481c8e354575d71887c7/
URN
urn:pw-repo:WUTb4db3f3d5972481c8e354575d71887c7

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony